TV lectio divina – I Niedziela Wielkiego Postu „A” (Mt 4, 1-11)

Kuszenie. Myślimy o nim nawet pozytywnie – daj się skusić i czasem chętnie to robimy. Przychodzi myśl, że można zaspokoić swoją potrzebę nie oglądając się na Boga. Muszę zabezpieczyć podstawy mego życia, to rzecz bezdyskusyjna. Żyć Słowem Boga? A inne pokusy? Zapraszamy na medytację biblijną – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email