Transmisja Mszy św. z par. św. Stanisława BM w Lublinie – 5.05.2019

W niedzielę, 5 maja 2019 r., w ramach transmisji niedzielnych Mszy św. z Lubelszczyzny, przeprowadzanych przez TVP3 Lublin, można będzie uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej w kościele pw. św. Stanisława BM w Lublinie (ul. Zbożowa 75).

Transmisja rozpocznie się tradycyjnie o godz. 10.00


Z historii parafii:

Dnia 21 listopada 1982 r. bp. Bolesław Pylak pobłogosławił tymczasową kaplicę i plac kościelny, a decyzją z dnia 24 listopada 1982 r. powołał do istnienia w dzielnicy Stawin Samodzielny Ośrodek Duszpasterski. Rok później, 11 listopada 1983 r., Biskup Lubelski wydaje dekret o oficjalnym utworzeniu parafii św. Stanisława biskupa i męczennika.

W latach 1985-1989 został wzniesiony nowoczesny kompleks sakralny, w skład którego wchodzi budynek świątynny, plebania oraz pomieszczenia klasztorne. Autorami projektu są: dr inż. architekt Przemysław Gawor i architekt Małgorzata Grabacka. Kierownikiem budowy był inż. Edward Mirowski, a prace realizował ks. Kazimierz Podstawka, pierwszy proboszcz parafii. Autorem ołtarza głównego i ołtarza Miłosierdzia Bożego oraz fresku w prezbiterium i krzyża jest Krzysztof Toczyński z Lublina. Kościół pobłogosławił 25 czerwca 1989 r. – oddając go do użytku wiernych – bp Bolesław Pylak, zaś uroczystego poświęcenia świątyni parafialnej dokonał abp Józef Życiński 7 maja 2000 r.


Godziny Mszy Świętych:

Niedziele: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 18.00

WIĘCEJ: www.stanislaw.lublin.pl

Print Friendly, PDF & Email