Transmisja Mszy św. z kościoła parafialnego w Czemiernikach – 7.04.2019

W niedzielę, 7 kwietnia 2019 r., w ramach transmisji niedzielnych Mszy św. z Lubelszczyzny, przeprowadzanych przez TVP3 Lublin, można będzie uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej w kościele pw. św. Stanisława BM w Czemiernikach.

Transmisja rozpocznie się o tradycyjnie o godz. 10.00


Najstarsza wzmianka pisana o parafii Czemierniki znajduje się w spisach Świętopietrza pod datą 1325. W XVI wieku na okres przeszło 200 lat siedziba parafii związała się z rodem Firlejów. W 1508 roku Mikołaj Firlej otrzymał nadanie królewskie od Zygmunta I Starego na wsie: Dębica, Tarkawica i Czemierniki w nagrodę za wyprawę przeciw moskiewskiemu kniaziowi Bazylemu. Już w 1509 r. Mikołaj Firlej uzyskał od króla Zygmunta I przywilej lokacyjny dla Czemiernik.

Ciężkim okresem w dziejach parafii była II poł. XVI w., kiedy właściciele Czemiernik – Firlejowie przeszli na kalwinizm. Odnowa i ożywienie życia religijnego nastąpiło pod koniec XVI w. dzięki nowemu właścicielowi dóbr czemiernickich – Henrykowi Firlejowi, późniejszemu arcybiskupowi gnieźnieńskiemu i prymasowi, który stał się fundatorem nowego, murowanego kościoła w Czemiernikach. W 1603 roku dokonano wmurowania kamienia węgielnego, w 1612 r. zakończono budowę, w 1614 r. – Jan Wolff zakończył prace dekoracyjne kościoła, a 1 października 1617 r. biskup Henryk Firlej dokonał uroczystej konsekracji świątyni.

W latach 1711 i 1813 kościół niszczyły pożary. Kościół zamknięto, a posługa duszpasterska była sprawowana w kościółku św. Ludwika, króla na cmentarzu parafialnym. Duszpasterstwo do kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika, powróciło dopiero w 1856 roku. Kościół gruntownie odnowiono dopiero w latach 1874 – 1875… [czytaj więcej]


Strona parafii: www.czemierniki.parafia.info.pl

Portal projektu: Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach – www.kosciol-czemierniki.pl.

ZOBACZ: Prezentacja multimedialna kościoła po konserwacji sztukaterii

Print Friendly, PDF & Email