Towarzyszenie Młodym – czyli dyżury w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży

Trzeba, by ludzie młodzi byli szanowani w swojej wolności, ale potrzebują także towarzyszenia – napisał papież Franciszek w adhortacji skierowanej do młodych „Christus vivit”. Towarzyszenia w radościach[…], ale także w trudnościach […] aby ostatecznie znaleźli Chrystusa „towarzysza i przyjaciela młodych”.

W odpowiedzi na słowa Papieża Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie zaprasza we wtorki, środy i czwartki od 16.00 do 18.00 na rozmowę i spotkanie do sal Centrum przy ul. Filaretów 7, gdzie czekają na młodych osoby konsekrowane, siostry i bracia zakonni oraz kapłani.

Chcemy dzielić się wiarą, słuchać młodych i porozmawiać, wspólnie szukać Chrystusa oraz pomagać w rozeznaniu śladów Pana Boga na drogach życia młodego człowieka. Chcemy, aby dobra atmosfera spotkania przy kawie czy herbacie sprzyjała rozmowom o ważnych sprawach.

Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie

Trzeba, by ludzie młodzi byli szanowani w swojej wolności, ale potrzebują także towarzyszenia [242]. Towarzyszenia w radościach: „trzeba im towarzyszyć i wspierać, aby ujawniły się talenty, umiejętności i kreatywność młodych, oraz zachęcać ich do brania odpowiedzialności [170], ale także w trudnościach: w młodych znajdujemy też wyryte w duszy doznane ciosy, porażki, smutne wspomnienia. Wielokrotnie „są to rany ich osobistych porażek, zniweczonych pragnień, dyskryminacji i niesprawiedliwości, braku poczucia, że są kochanymi i uznanymi”. Ponadto są to „także rany moralne, ciężar własnych błędów, poczucie winy z powodu pobłądzenia”. Jezus staje się obecny w tych krzyżach ludzi młodych, aby zaofiarować im swoją przyjaźń, ulgę, swoje uzdrawiające towarzyszenie, a Kościół chce być Jego narzędziem w tej drodze ku wewnętrznemu uzdrowieniu i pokojowi serca [por. 83]. Dlatego pragniemy, aby ostatecznie znaleźli Chrystusa „towarzysza i przyjaciela młodych” [34].POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA CHRISTUS VIVIT OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO MŁODYCH I CAŁEGO LUDU BOŻEGO

Print Friendly, PDF & Email