Aktualności

Nowy Tom Opera Omnia w KUL

Prezentacja tomu Opera Omnia J. Ratzingera pt.: Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei. T. 10., nastąpi dziś 31 marca  o godz. 16:30 w Kolegium Jana Pawła II, aula 1031C.