Święto Chrztu Polski – 1057. rocznica Chrztu Polski – 14.04.2023

W piątek, 14 kwietnia 2023 r., przypada 1057. rocznica Chrztu Polski. Dzień ten, decyzją Sejm RP z 22 lutego 2019 roku, obchodzony będzie po raz piąty jako Święto Chrztu Polski.

W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, uchwala się co następuje:
Art. 1. Dzień 14 kwietnia ustanawia się Świętem Chrztu Polski.
Art. 2. Święto Chrztu Polski jest świętem państwowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

USTAWA z dnia 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu Polski [Dz.U. rok 2019 poz. 656]

Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.

Zgodnie z tradycją, chrzest władcy Polan odbył się najpewniej w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 roku. I to wtedy też narodziła się Polska. Narodziła się z wód chrzcielnych do nowego, chrześcijańskiego życia. Narodziła się dla świata, wychodząc z epoki przedhistorycznej i wkraczając na arenę dziejów Europy. Narodziła się dla siebie, jako wspólnota narodowa i polityczna, bowiem przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim określiło naszą polską tożsamość. Odtąd zaczęliśmy o sobie samych myśleć i mówić: my, Polacy.

Prezydenta RP Andrzej Duda, Przemówienie wygłoszone w 1050. rocznicę Chrztu Polski w Poznaniu, 15.04.2016

Akcja Katolicka wraz z Fundacją SŁOWO zaprasza do świętowania Chrztu Polski przez wywieszenie fragi. – To nie tylko podkreśli wagę tego święta w naszej ojczyźnie, ale nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach.

więcej na stronie: Święta Chrztu Polski – http://swietochrztu.pl/
https://www.facebook.com/swietochrztupl

Print Friendly, PDF & Email