Spotkanie promujące tom 3 serii Biblia Aramejska – Księga Kapłańska

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” oraz Sekcja Nauk Biblijnych KUL zapraszają 4 listopada 2019 r. o godz. 17.00 na spotkanie promujące tom 3 serii Biblia Aramejska Targum Neofiti 1: Księga Kapłańska. Promocja odbędzie się w Centrum Transferu Wiedzy KUL (aula 113).

Spotkanie poprowadzi prof. Sławomir Żurek, a wśród prelegentów będą: ks. prof. Antoni Tronina – autor przekładu, rabin Symcha Keller, ks. prof. Antoni Paciorek, ks. dr Mariusz Szmajdziński i ks. prof. Mirosław Wróbel – dyrektor projektu i redaktor naukowy serii Biblia Aramejska.

Promocję poprzedzi Msza św., która zostanie odprawiona w kościele akademickim KUL o godz. 15.30 z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. prof. Antoniego Troniny.

Księga Kapłańska, będąca centralną księgą Tory Mojżeszowej, stanowi rdzeń objawienia biblijnego. Spośród 613 przykazań Tory niemal połowa (247) mieści się w tej właśnie księdze. Składa się ona z nakazów Bożych skierowanych do Izraela za pośrednictwem Mojżesza. Liturgiczna lektura tej księgi w języku aramejskim pozwala czytelnikowi głębiej zrozumieć przekaz Biblijny Starego i Nowego Testamentu.

„Biblia aramejska to swoisty pomost pomiędzy Torą i Ewangelią. Jej treść wykorzystywana w liturgii synagogalnej stała się ważnym elementem rodzącego się chrześcijaństwa” [ks. prof. Mirosław S. Wróbel].

Print Friendly, PDF & Email