Edykt w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego br. Kaliksta Mariana Kłoczki, kapucyna

Edykt w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego
br. Kaliksta Mariana Kłoczki, kapucyna

Podaję do wiadomości wiernych informację o zamiarze rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Kaliksta Mariana Kłoczki (1930-2013), brata zakonnego Warszawskiej Prowincji Kapucynów, który ostatnie lata życia spędził w klasztorze na Poczekajce w Lublinie. Prośbę w tej sprawie przedłożył postulator generalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów o. Carlo Calloni w piśmie z 27 września 2021 r. Ogłoszenie prośby postulatorskiej w diecezji wynika z przepisów prawa kanonizacyjnego (nr. 11.b Norm o prowadzeniu dochodzenia przez biskupów w sprawach kanonizacyjnych oraz art. 43 instrukcji Sanctorum Mater).

Marian Kłoczko, syn Wincentego i Moniki Kłoczko, urodził się 15 kwietnia 1930 r. we wsi Kolonia Brzozowo (parafia Różanystok). W 1951 r. został przyjęty do postulatu zakonu kapucynów. Nowicjat odbywał w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie otrzymał imię zakonne Kalikst. Dnia 27 sierpnia 1956 r. złożył profesję wieczystą w Zakroczymiu. Powierzone mu obowiązki stolarza pełnił w klasztorach w Zakroczymiu, Lublinie Śródmieściu, Lubartowie oraz w Lublinie przy Alei Kraśnickiej, gdzie od 1981 r. pomagał przy budowie kościoła i klasztoru.

Br. Kalikst odznaczał się nadzwyczajną pobożnością, pracowitością, dokładnością, uczciwością, łagodnością oraz był obdarzony talentem w rozwiązywaniu problemów technicznych i konstrukcyjnych. Pozostawał prostym, pokornym, skromnym i radosnym bratem mniejszym. Dla wielu osób br. Kalikst stał się kierownikiem duchowym, którego cenne rady pomogły podejmować ważne decyzje i rozwiązywać trudne sytuacje życiowe. Niezwykła była jego dobroć i uczynność wobec bliźnich oraz wrażliwość na ludzką biedę. Zmarł w wigilię święta Miłosierdzia Bożego 6 kwietnia 2013 r. w opinii świętości. Od swojej śmierci nieprzerwanie odbiera kult prywatny. Ludzie nawiedzają jego grób na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie, zapalają światła i przynoszą kwiaty. Wiele osób wzywa jego wstawiennictwa u Boga w różnych potrzebach.

Te fakty, w myśl norm prawa kanonizacyjnego (Normy nr. 11.a; Sanctorum Mater, art. 41 § 1), skłoniły mnie do zasięgnięcia opinii Konferencji Episkopatu Polski co do słuszności rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Po otrzymaniu pozytywnej opinii poprosiłem Dykasterię Spraw Kanonizacyjnych o sprawdzenie, czy ze strony Stolicy Apostolskiej nie ma przeszkód (Normy, nr 15.c; SM, art. 45-46). Pozytywna odpowiedź nadeszła w październiku 2022 r.

Zgodnie z powyższym proszę wiernych o przekazywanie wszelkich wiadomości dotyczących br. Kaliksta, które świadczą o opinii świętości lub jej przeczą, bądź ujawniają ewentualne przeszkody w sprawie.

W związku z koniecznością zgromadzenia wszystkich pism proszę, aby wszyscy, którzy są w posiadaniu listów, dzienników, rękopisów i innych zapisków br. Kaliksta, przekazali je bezzwłocznie do Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Po sporządzeniu poświadczonej kopii oryginały pism zostaną zwrócone właścicielom.

+Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

Lublin, 13 stycznia 2023 r.
Nr 15/Gł/2023

Print Friendly, PDF & Email