Rusza 38. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę to wydarzenie, które od dziesiątków lat mobilizuje tych, którzy chcą przeżyć szczególne rekolekcje w drodze, gdzie można połączyć trudy marszu z modlitwą w niezliczonych intencjach. W tym roku pielgrzymka wyruszy już trzydziesty ósmy raz, przyświecać jej będzie hasło: „Miłosierni jak Ojciec„. Pielgrzymom towarzyszyć będzie intencja dziękczynnna za Światowe Dni Młodzieży z prośbą o trwałe owoce spotkań z papieżem Franciszkiem. Partnerem tegorocznej pielgrzymki jest katolicki tygodnik Niedziela.

Wyjście z Lublina zaplanowano 3 sierpnia po Mszy św. na placu przed archikatedrą o godzinie 8.30. Samochody bagażowe będą ustawione na parkingu przy ul. Unii Lubelskiej w dniu 3 sierpnia od godz. 7.00. Lubelska Pielgrzymka przez kilka dni pójdzie w trzech kolumnach, wszyscy pielgrzymi połączą się w połowie drogi na Świętym Krzyżu. Wcześniej, bo już 1 sierpnia, wyjdą w trasę pątnicy z Chełma. Z główną kolumną Pielgrzymki połączą się 6 sierpnia w Annopolu. Wędrówka potrwa 12 dni. Pielgrzymka liczy w sumie 19 grup. Pątnicy mają do przejścia około 320 kilometrów, a do Częstochowy dotrą 14 sierpnia.

3 sierpnia wyruszy 38. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem ?Miłosierni jak Ojciec?. To wydarzenie mobilizuje tych, którzy chcą przeżyć szczególne rekolekcje w drodze, gdzie można połączyć trudy marszu z radością wspólnoty i modlitwy. Oprócz osobistych intencji pielgrzymi w tym roku będą dziękować za dar spotkania młodych z całego świata z Papieżem Franciszkiem. Informuję, że każdy uczestnik Światowych Dni Młodzieży w Krakowie jest zwolniony z opłaty pielgrzymkowej na Jasną Górę. Tych, którzy nie mogą wybrać się na pielgrzymkę zachęcam do udziału w funduszu solidarnościowym ?Idę z Tobą?. Wszystkim angażującym się w ruch pielgrzymkowy ? duszpasterzom i świeckim ? dziękuję za troskę i oddanie. [Komunikat Metropolity Lubelskiego 20.06.2016]

Konferencje w czasie rekolekcji w drodze wygłosi Jakub Kornacki – aktor teatralny i telewizyjny.

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze pokutnym. Są to rekolekcje w drodze. Cechuje ją duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów i przestrzeganie porządku.

DLA UCZESTNIKÓW ŚDM: W tym roku pielgrzymi, którzy wezmą udział w centralnych wydarzeniach w Krakowie i okażą bilet na szlak wyruszą bez opłaty.

Organizatorem 38. Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę jest Duszpasterstwo Pielgrzymka Archidiecezji Lubelskiej. Przewodnikiem jest ks. Mirosław Ładniak, ul. Podwale 15, 20-117 Lublin, tel. 507 032 028.

W Pielgrzmce może wziąć udział ten, kto akceptuje ideę Pielgrzymki, przyjmuje religijno-pokutny charakter pielgrzymowania oraz zobowiązuje się przestrzegać następujące zasady:

  • zgłosić udział w Pielgrzymce w kancelarii swojej parafii lub w Sekretariacie Pielgrzymki;
  • uważnie słuchać głoszonych konferencji i włączać się we wspólną modlitwę oraz codziennie uczestniczyć we Mszy św.;
  • być zdyscyplinowanym (wykonywać polecenia służb porządkowych) i z cierpliwością znosić niewygody na trasie i noclegach;
  • na czas trwania Pielgrzymki powstrzymać się od picia alkoholu i palenia tytoniu;
  • nosić znaczek ? legitymację pielgrzyma;
  • nie opuszczać swojej grupy pielgrzymkowej bez pozwolenia przewodnika (samowolne opuszczenie grupy może spowodować wyłączenie ze wspólnoty pielgrzymkowej; w przypadku niedyspozycji fizycznej można uzyskać zgodę od księdza przewodnika lub lekarza na skorzystanie z transportu pielgrzymkowego);
  • nosić skromny strój, właściwy dla religijno-pokutnego charakteru Pielgrzymki.

Udział nieletnich w Pielgrzymce jest możliwy wg zasad:

  • dzieci do lat 15 ? w towarzystwie osoby dorosłej wskazanej na liście;
  • w wieku 16-18 lat ? na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców albo prawnych opiekunów, złożonego u księdza proboszcza.

więcej informacji: www.pielgrzymka.lublin.pl

Print Friendly, PDF & Email