Rozpoczął się etap konsultacji diecezjalnych Synodu

Pomimo pandemii nie ustają prace związane z III Synodem Archidiecezji Lubelskiej. Obrady komisji tematycznych odbywają się z wykorzystaniem technologii informatycznych. Już w najbliższych dniach do pracy przystąpią też parafialne zespoły synodalne, a zaraz po nich zespoły dekanalne.

Z dniem 1 grudnia 2020 r. rozpoczął się etap konsultacji diecezjalnych, którego celem jest zebranie opinii oraz umożliwienie wiernym udziału w pracach synodu. Jako pierwsze swoje pytania do zespołów parafialnych i dekanalnych skierowały komisje „Kościół w dialogu z kulturą” oraz „Duchowość i posługa kapłana”. Na pytania odpowiedzą też kapłani naszej archidiecezji. Wszyscy oni otrzymali specjalnie przygotowany list wraz z pytaniami oraz zostali poproszeni o przekazanie sswoich opinii.

Na podstawie zebranych wypowiedzi komisje przygotują projekty dokumentów, które zostaną poddane pod obrady i głosowanie członków synodu.

W Archidiecezji Lubelskiej zostało utworzonych 271 zespołów parafialnych i 28 zespołów dekanalnych. Swój zespół stworzyli również wychowawcy i alumni Metropolitalnego Seminarium Duchownego, Duszpasterstwo Lubelskiego Forum Pracodawców oraz Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. W prace zespołów zaangażowanych jest ponad 4 500 osób. W zdecydowanej większości są to osoby świeckie.

więcej: https://www.synodlublin.pl/

Print Friendly, PDF & Email