Rok Miłosierdzia – Jubileusz Nadzwyczajny

Papież zapowiada Rok Miłosierdzia w Kościele

Papież Franciszek

Podczas nabożeństwa pokutnego sprawowanego w piątek, 13 marca br., w bazylice watykańskiej, papież Franciszek zapowiedział ogłoszenie w Niedzielę Bożego Miłosierdzia (12.04.2015) Nadzwyczajnego Roku Świętego, który poświęcony będzie Bożemu miłosierdziu. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia Bożego, jak nazwał go papież.
Rozpocznie się on 8 grudnia 2015 r. uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, a zakończy 20 listopada 2016 r., w niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Organizację Nadzwyczajnego Jubileuszu papież Franciszek powierzył Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji

?Drodzy bracia i siostry, często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić bardziej oczywistą swą misję jako świadka miłosierdzia. To droga, która rozpoczyna się od duchowego nawrócenia […] – Chciejmy go przeżywać w świetle słów Pana: ?Bądźcie miłosierni, jak wasz Ojciec? (Łk 6,36). Dotyczy to zwłaszcza spowiedników. Wiele miłosierdzia! […] Jestem przekonany, że cały Kościół, który bardzo potrzebuje miłosierdzia, bo jesteśmy grzesznikami, będzie mógł znaleźć w tym Jubileuszu radość, by odkryć i uczynić owocnym Boże miłosierdzie, przez które wszyscy jesteśmy wezwani do dawania pociechy każdemu człowiekowi naszych czasów. Nie zapominajmy, że Bóg przebacza wszystko i, że Bóg przebacza zawsze. Nie męczmy się nigdy proszeniem o przebaczenie. Już teraz powierzamy ten Rok Matce Miłosierdzia, by zwróciła na nas swoje spojrzenie i czuwała nad naszą drogą: naszą drogę nawrócenia, naszą drogę z otwartym sercem, by w tym roku otrzymać przebaczenie Boga, otrzymać Boże miłosierdzie? – powiedział papież w homilii w czasie nabożeństwa pokutnego sprawowanego w bazylice watykańskiej.

/źródło: Radio Watykańskie/

Print Friendly, PDF & Email