Rodzinny Piknik Integracyjny w WTZ „Pod kasztanami” w Chełmie – 22.06.2022

Caritas Archidiecezji Lubelskiej zaprasza na Rodzinny Piknik Integracyjny, który odbędzie się 22 czerwca 2022 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Lubelskiej 135E w Chełmie. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10.00 i potrwa do ok. 13:00.

Warsztat Terapii Zajęciowej „Pod kasztanami” w Chełmie funkcjonuje już prawie 20 lat. Prowadzony był przez Caritas garnizonową, a następnie przez parafię Miłosierdzia Bożego w Chełmie. Od 1 kwietnia 2022 r. przeszedł pod skrzydła Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Do Warsztatu uczęszcza 60 uczestników powyżej 16 roku życia. Są to osoby o różnym stopniu niepełnosprawności (z zaburzeniami obejmującymi niesprawność umysłową, ruchową, psychiczną, sensoryczną i somatyczną). Osoby te posiadają wskazania do terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia- na miarę jego indywidualnych możliwości.

Zajęcia z uczestnikami prowadzone są w 10 pracowniach:

Pracownia kulinarna, pracownia komputerowo-poligraficzna, pracownia artystyczna, pracownia ceramiki i rękodzieła, pracownia ogrodnicza, pracownia krawiecka, pracownia gospodarczo-porządkowa, pracownia edukacji technicznej, pracownia stolarska, pracownia muzykoterapii.

W każdej pracowni prowadzona jest terapia zajęciowa z uczestnikami, zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii w zakresie:

 • zaradności osobistej,
 • znajomości i umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej,
 • poprawy kondycji psychicznej oraz fizycznej sprzyjającej niezależności, samodzielności i aktywności oraz radzeniu sobie w trudnych sytuacjach,
 • kształtowania umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich,
 • komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej,
 • bezpiecznego poruszania się po ulicach oraz korzystania ze środków komunikacji publicznej,
 • wdrażania do samokontroli zachowań i prawidłowych reakcji w różnych sytuacjach,
 • utrwalania i poszerzania wiedzy szkolnej,
 • rozwoju zainteresowań oraz przygotowania do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego,
 • przygotowanie do pełnienia roli obywatela i pracownika,
 • psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
 • usprawnienia ruchowego.

Zajęcia w pracowniach prowadzą instruktorzy terapii zajęciowej. W warsztacie zatrudniony jest również psycholog, rehabilitant i pielęgniarka, którzy współpracują z instruktorami w programie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Print Friendly, PDF & Email