224. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

odezwa_3_05-003

W niedzielę, 3 maja 2015 r. obchodzić będziemy 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Lubelskie obchody rocznicy rozpocznie o godz. 9.00 uroczysta sesja Rady Miasta Lublin w Trybunale Koronnym.

O godz. 10.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny w katedrze lubelskiej. Eucharystii przewodniczył będzie i homilie wygłosi abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski.

Po zakończeniu Mszy św. nastąpi przemarsz ulicami miasta na Plac Litewski, gdzie o godz. 11.45 rozpocznie się oficjalna część obchodów przy Pomniku Konstytucji 3 Maja. Po zakończeniu części oficjalnej, około godziny 13.30 rozpocznie się Festyn Trzeciomajowy.

program uroczystości

„Święto Narodowe 3 Maja kieruje nasze myśli ku wydarzeniu sprzed 224 lat, jakim było ustanowienie przez Sejm Wielki Ustawy Rządowej. Utrwalona w historii pod nazwa Konstytucji 3 Maja była wyrazem mądrości narodu, który zrozumiał, że jedynym, skutecznym ratunkiem dla wolności i suwerenności Rzeczypospolitej może być tylko jej zasadnicza reforma…
Trudne dzieło reformy Rzeczypospolitej, podjęte przez pokolenie absolwentów Collegium Nobilium oraz szkół powołanych przez Komisje Edukacji Narodowej, stało się wyraźnym sygnałem zmian na lepsze i powodem do uzasadnionej dumy Polaków, zapowiedzią przemyślanych działań, które miały przełamać słabość ustrojowa, militarna, polityczna i gospodarcza Polski, droga do budowy nowoczesności państwa i do wolności narodu…
Dostrzegano w niej skuteczne narzędzie podźwignięcia Ojczyzny ze stagnacji zagrażającej utrata niepodległości oraz powitano ja jako jutrzenkę nadziei na odbudowę państwa bezpiecznego, praworządnego i nowoczesnego…
Konstytucja 3 Maja – ostatnie słowo I Rzeczypospolitej i jednocześnie początek nowożytnego państwa polskiego – stanowi dla nas ważny składnik narodowego dziedzictwa. Dlatego wspominają z wdzięcznością dzieło pokolenia Sejmu Wielkiego, podejmujemy wysiłek kultywowania pamięci naszych odważnych przodków oraz wyrażamy wspólnie radość z tego, że jesteśmy Polakami?
Niech nasz aktywny udział w obchodach Narodowego Święta 3 Maja będzie wyrazem wdzięczności wobec światłych rodaków oraz ważnym krokiem w podjęciu osobistej odpowiedzialności za Polskę”.
fragmenty Odezwy Komitetu Honorowego
Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja
w Województwie Lubelskim
Komitet Honorowy Obchodów Święta 3 Maja 2015 r.

Odezwa Komitetu Honorowego
Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja
w Województwie Lubelskim

Print Friendly, PDF & Email