Rekolekcje wielkopostne w internecie 2020. Cz. I

Tytuł tych rekolekcji trafia w serce, które truchleje na samą myśl, że Jezus gorąco pragnie spożyć tę Paschę ze mną, z Tobą, z Nami! Przecież prawdopodobnie nie będziemy mogli uczestniczyć w celebracjach Wielkiego Tygodnia a zwłaszcza Triduum Paschalnego? Tak, to prawda, ale prawdą jest też to, że Pan gorąco pragnie spożyć tę Paschę z Nami. Ufamy więc, że nie będzie to zwykłe oglądanie nauk rekolekcyjnych, ale faktyczne i głębokie przeżywanie Wielkiego Tygodnia, jakieś wewnętrzne misterium, którego Chrystus dokona z nami – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński
P.S. Można pogłębić treść I konferencji przez medytację /skrutację/ miejsc paralelnych do rozważanych dziś tekstów biblijnych:
1. Iz 50,4-9: Iz 52,12-53,12; Ez 3,7-9; Ps 25,1-5; Rz 8,31-39
2. Ps 22: Mt 27,46; Iz 49,14, Sdz 2,1-19; Mt 27,43, Mdr 2,18-20; J 19,28; Mt 27,35; J 19,23-24; 2 Tm 4,17; Hbr 2,12; Ef 2,7
3. Flp 2,5-11: J 1,1; J 10,33; 2Kor 8,9; Mt 20,28; Hbr 2,17-18, Rz 5,19; J 10,17-18; Ef 1,20-23; Mt 23,12; Dz 5,41-42; Rz 10,9-10; Rz 14,19.

Piszcie komentarze, zapraszamy do otwartego dialogu, niech te rekolekcje będą dzieleniem się wiarą waszą i naszą!

Wersja radiowa #podcast

Piszcie komentarze, zapraszamy do otwartego dialogu, niech te rekolekcje będą dzieleniem się wiarą waszą i naszą!
Print Friendly, PDF & Email