Rekolekcje kapłańskie z ks. prof. Robertem Skrzypczakiem 22-25.11.2021

Szkoła Formacji Duchowej zaprasza na rekolekcje kapłańskie „Kapłan: prorok czy urzędnik?”, które w dniach 22-25 listopad 2021 r. w Nałęczowie poprowadzi Ks. prof. Robert Skrzypczak (UKSW Warszawa).


Ks. prof. Robert Skrzypczak – święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1996, po ukończeniu formacji w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater w Warszawie. Magister psychologii i doktor teologii. Wykłada teologię dogmatyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.  W czerwcu 2020 minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powołał go w skład Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.


PROGRAM

Poniedziałek 22.11.2021

14.00-16.00 – Zakwaterowanie
16.00 – Powitanie. I konferencja
17.30 – Nieszpory
18.00 – Kolacja
19.30 – FORUM (spotkanie z rekolekcjonistą – pytania, problemy, dyskusja)

Wtorek 23.11.2021

8.00 – Jutrznia z godziną czytań
8.30 – Śniadanie
9.30 – I konferencja
10.30 – Modlitwa osobista
12.00 – Modlitwa południowa i Eucharystia z homilią
13.00 – Obiad
16.45 – Nieszpory. II konferencja
18.00 – Kolacja
19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

Środa

8.00 – Jutrznia z godziną czytań
8.30 – Śniadanie
9.30 – I konferencja
10.30 – Liturgia pokutna
12.00 – Modlitwa południowa i Eucharystia z homilią
13.00 – Obiad
16.45 – Nieszpory. II konferencja
18.00 – Kolacja
19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą wstawienniczą

Czwartek 25.11.2021

8.00 – Msza św. z jutrznią
8.30 – Śniadanie
9.30 – Konferencja na zakończenie rekolekcji
10.30 – Modlitwa południowa. Eucharystia na zakończenie rekolekcji


Zapisy: Prosimy o wysłanie zgłoszenia na nasz adres mailowy sfd@diecezja.lublin.pl w celu rezerwacji miejsca. 

Po 11.10.2021 przyjmowane będą wpłaty za rekolekcje i ustalona zostanie lista uczestników oraz będzie możliwość wybrania pokojów jedno lub dwuosobowych.

Zaświadczenia i zwolnienia: Kapłani uczestniczący w rekolekcjach otrzymają zaświadczenie o odbyciu obowiązkowych rekolekcji rocznych. Każdy kapłan zgłaszający swój udział otrzyma odpowiednio wcześniej stosowne pismo, będące podstawą do otrzymania zwolnienia z zajęć szkolnych.

więcej: http://sfd.kuria.lublin.pl/

Print Friendly, PDF & Email