Promocja książki o osobie i dziele Prymasa Tysiąclecia 13.03.2018

W sali im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ratuszu Lubelskim (Plac Łokietka 1), 13 marca 2018 roku o godzinie 17.00, odbędzie się uroczysta promocja książki „Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia” pod redakcją Aliny Rynio oraz Magdaleny Parzyszek. Książka została wydana przez Towarzystwo naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Organizatorami wydarzenia są Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Towarzystwo Naukowe KUL.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

■ Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, Prezes TN KUL, Słowo od wydawcy
■ Ks. prof. dr hab. Andrzej Kiciński, Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, Kardynał Stefan Wyszyński a Katolicki Uniwersytet Lubelski
■ Dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Współczesny wymiar potrzeby pamięci osoby i nauczania Prymasa Tysiąclecia
■ Prof. dr hab. Karol Klauza, KUL, Lubelskie ślady obecności Księdza Stefana Wyszyńskiego
■ Ks. dr hab. Rafał Bednarczyk, UKSW, Nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przedmiotem badań naukowych
■ Dr hab. Alina Rynio, KUL, Doktorancki przykład wykorzystania metody projektu popularyzującego osobę i nauczania Prymasa Tysiąclecia

REFLEKSJE WOKÓŁ WYBRANYCH FORM UPAMIĘTNIANIA OSOBY I DZIEŁA PRYMASA TYSIĄCLECIA

■ Iwona Czarcińska, Instytut Prymasowski, Heroiczna codzienność życiu Prymasa Tysiąclecia widziana oczyma świadka
■ Elżbieta Dmitrowska-Kaduk, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aktualna działalność edukacyjna Stowarzyszenia
■ Ks. Prałat Zdzisław Ciżmiński, Specyfika działalności Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu

Print Friendly, PDF & Email