Powołanie Chełmskiego Centrum Ewangelizacji

W środę, 28 września 2022 r., Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik powołał do istnienia Chełmskie Centrum Ewangelizacji ChCE. Jest to dzieło formacyjno-ewangelizacyjne głoszące kerygmat i formujące osoby świeckie do podjęcia misji ewangelizacyjnej.

Celem, który stawiam przed nowo utworzonym Centrum, będzie włączenie się w misję i wysiłki Kościoła, aby wiara była przekazywana osobom i środowiskom, które przyjęły chrzest, wyrastają z wiary chrześcijańskiej, ale tę wiarę na skutek różnych przyczyn utraciły. Jak pisał Benedykt XVI w Liście Apostolskim „Ubicumque et semper”, cały Kościół – czyli my wszyscy – powinniśmy podejmować wysiłek misyjny, zdolny do krzewienia nowej ewangelizacji.

Dekret powołujący Chełmskie Centrum Ewangelizacji

Centrum jest dziełem o zasięgu diecezjalnym istniejącym przy Parafii Narodzenia NMP w Chełmie, które ma także jednoczyć środowiska katolickie (parafii, ruchów, wspólnot) w celach formacyjnych i ewangelizacyjnych. W ramach struktur ChCE prowadzi będzie działalność Chełmska Szkoła Ewangelizacji, kontynuując dzieło podejmowane wcześniej przez środowiska działające pod patronatem Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Lublinie.

Moderatorem Chełmskiego Centrum Ewangelizacji i dyrektorem Chełmskiej Szkoły Ewangelizacji został ks. Paweł Gołofit. Wręczenie nominacji odbyło się w Kurii Metropolitalnej w Lublinie, w piątek 30 września br.

Print Friendly, PDF & Email