Pomniki Historii – duże i małe. Bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego

W ramach znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 uchylony został zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Zachęcamy do uwzględnienia w swoich planach odwiedzin obiektów, które dzięki projektowi: „Pomniki Historii – duże i małe. Bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny – ochrona i udostępnienie wybranych obiektów sakralnych Lublina i Kazimierza Dolnego” wychodzą z nowa ofertą edukacyjno-kulturalną.

Od 5 maja czynne będzie m.in. muzeum w zakrystii akustycznej i skarbcu oraz wystawa na chórze w Archikatedrze Lubelskiej. Zapraszamy turystów od wtorku do soboty w godzinach od 10.00 do 16.00. Można też skorzystać z audio przewodników, które są dostępne w zakrystii akustycznej.

Projekt dotyczy unikalnych, zabytkowych obiektów sakralnych – zlokalizowanych na terenie Polski Wschodniej, na obszarze dwóch cennych historycznie i kulturowo miast województwa lubelskiego: Lublina i Kazimierza Dolnego.

Projekt realizowany w ramach
Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko

Pomniki Historii – duże i małe. Bogactwo i różnorodność dziedzictwo kulturowego Lubelszczyzny – ochrona i udostępnienie wybranych obiektów sakralnych Lublina i Kazimierza Dolnego

Przedmiotem projektu jest renowacja, konserwacja i restauracja cennych zabytków: Archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie oraz kościoła pw. św. Piotra w Lublinie – usytuowanych na terenie zabytkowego układu urbanistycznego miasta uznanego za Pomnik Historii, a także kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym oraz kościoła pw. św. Anny w Kazimierzu Dolnym – położonych na terenie Kazimierza Dolnego uznanego także za Pomnik Historii.

Archikatedra pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie

Lublin, Archikatedra Lubelska
Lublin, Archikatedra Lubelska
Lublin, Archikatedra Lubelska

Archikatedra pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie to dawny kościół jezuitów, wzniesiony w latach 1586-1615 za zgodą króla Stefana Batorego w ramach kolegium jezuickiego. Projekt kościoła, wzorowany na rzymskim kościele Il Gesù, sporządził jeden z braci zakonnych Jan Maria Bernardoni. Jest to jeden z pierwszych kościołów barokowych wzniesionych poza terenem Italii.

W ramach odbudowy po pożarze w 1752 r. świątynia zyskała charakterystyczne do dzisiaj elementy. Od południa dobudowano skarbiec i zakrystię kanonicką, zwaną „akustyczną” z racji niezwykłych właściwości, wynikających z konstrukcji sklepienia, a wnętrze katedry razem z nowymi pomieszczeniami pokryto późnobarokową, iluzjonistyczną polichromią autorstwa Józefa Meyera – przedstawiającą sceny z Apokalipsy oraz z życia patronów kościoła i związanych z jezuitami świętych.

W Archikatedrze znajdują się zabytkowe organy, będące największym instrumentem, jaki zbudowała firma Homan-Jezierski i jednocześnie największym instrumentem o trakturze pneumatycznej w diecezji lubelskiej. Archikatedra jest też depozytariuszem pamiątek i tradycji kościołów Lublina i regionu – przez lata przyjmując i chroniąc substancję zabytkową likwidowanych m.in. w czasach zaborów świątyń.

Kościół pw. św. Piotra Apostoła w Lublinie

Lublin, kościół pw. św. Piotra Apostoła
Lublin, kościół pw. św. Piotra Apostoła
Lublin, kościół pw. św. Piotra Apostoła

Kościół pw. św. Piotra Apostoła w Lublinie to obecnie pozostałość po o wiele większym zespole klasztoru sióstr bernardynek w Lublinie. Kościół i klasztor został zlokalizowany na tzw. Korcach – poza murami średniowiecznego miasta.

Murowany kościół, wybudowany w latach 1636–1658, pierwotnie reprezentował architekturę tzw. typu lubelskiego. Po pożarze w 1768 roku w ramach odbudowy dokonała się barokizacja wnętrza kościoła. Kościół posiada także dwa poziomy krypt pod prezbiterium.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym

Kazimierz Dolny, kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła
Kazimierz Dolny, kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła
Kazimierz Dolny, kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym to kościół parafialny (farny) stanowiący – zarówno pod względem wartości architektonicznym, jak również zabytków ruchomych – cenny przykład XVII i XVIII wiecznej architektury i sztuk plastycznych o cechach renesansowych z elementami gotyku i barokowych, uzupełnionych późniejszymi elementami neostylowymi, współtworzącymi zabytkowy charakter wnętrz.

Pierwszy murowany kościół, został wybudowany w I połowie XIV wieku z fundacji króla Kazimierza Wielkiego, w znacznej części został zniszczony podczas pożaru w 1561 roku. Odbudowany na przełomie XVI i XVII wieku, w swojej renesansowej szacie uważany jest za prototyp kościoła w tzw. stylu renesansu lubelskiego, który w I połowie XVII wieku rozprzestrzenił się na Lubelszczyźnie i wschodnich ziemiach ówczesnej Rzeczypospolitej.

Dumą kazimierskiej Fary są 35-głosowe organy, jeden z najciekawszych zabytkowych instrumentów tego typu w Europie.

Kościół pw. św. Anny w Kazimierzu Dolnym

Kazimierz Dolny, kościół pw. św. Anny
Kazimierz Dolny, kościół pw. św. Anny
Kazimierz Dolny, kościół pw. św. Anny

Kościół pw. św. Anny w Kazimierzu Dolnym to element – pierwotnie drewnianej – zabudowy szpitalnej istniejącej w tym miejscu co najmniej od 1530 roku. Obecny kościół murowany został kończony w 1670 roku, a wzorowany jest na kościele farnym.

Zarówno pod względem wartości architektonicznym, jak również zabytków ruchomych, stanowi cenny przykład XVII i XVIII wiecznej architektury i sztuk plastycznych o cechach renesansowych i barokowych, uzupełnionych późniejszymi elementami neostylowymi, współtworzącymi zabytkowy charakter wnętrz. Pod kościołem znajdują się także krypty.

Lublin, Archikatedra Lubelska

Renowacja zabytkowych kościołów w Lublinie i Kazimierzu Dolnym wpisuje się w szeroki zakres działań zmierzających do stworzenia z Lublina swoistego centrum życia kulturalnego makroregionu, a także w specyfikę Kazimierza Dolnego jako miasta artystów. Nowa oferta turystyczna i edukacyjno-kulturalna, wykracza poza główny zakres działalności tych obiektów, jaką jest działalność duszpasterska.

Celem projektu jest lepsza ochrona, zachowanie i dostępność wybranych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski Wschodniej dla obecnych i przyszłych pokoleń.

koscioly.diecezja.lublin.pl – gigapanoramy wybranych kościołów

Kazimierz Dolny, kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła
Print Friendly, PDF & Email