Pierwsza niedziela września na Jubileuszowej Drodze Chrzcielnej

W dniu 4 września 2016 r. przypada pierwsza niedziela miesiąca. W ramach przeżywanego jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski kontynuujemy nasze rozważania na ?Jubileuszowej Drodze Chrzcielnej?. Tematem pierwszej niedzieli miesiąca września jest: ?Apostolstwo – funkcja prorocka„.

Przez chrzest św. jednoczymy się z Chrystusem – Prorokiem. Prorok to ktoś, kto głosi słowo Boże i żyje według niego. Bycie ochrzczonym oznacza bycie posłanym, by słowem i przykładem swojego życia głosić innym Dobrą Nowiną o dobroci i miłości Boga, o Jego miłosierdziu i zbawieniu.

MODLITWA JUBILEUSZOWA

Boże, nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski / dziękujemy za łaskę wiary,/ za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny,/ za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy./ Jezu Chryste, Synu Boży,/ Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas./
Pragniemy i prosimy,/ abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym./
Duchu Święty, źródło życia i miłości,/ wołamy o Twoje dary i charyzmaty,/ abyśmy mogli poznawać Prawdę, kochać Kościół,/ służyć braciom i siostrom miłością ofiarną / i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę./
Maryjo, nasza Matko i Królowo,/ święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,/ wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,/ abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego./
Boże w Trójcy Świętej Jedyny,/ bądź uwielbiony, w naszej historii,/ teraz i na wieki wieków. Amen

Zapraszamy do odwiedzania witryny: www.chrzest966.pl

 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA WRZESIEŃ 2016

Intencja ogólna:

Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.


Przypominamy, że materiały duszpasterskie na pierwsze niedziele miesiąca zawarte są w (*)?Jubileuszowej Drodze Chrzcielnej?, przygotowanej przez Komisję Duszpasterską Komisji Episkopatu Polski (dołączonej do świecy jubileuszowej). Dodatkowe materiały na lipiec i sierpień przekazane zostały wraz z prasą.

Print Friendly, PDF & Email