Pierwsza niedziela października na Jubileuszowej Drodze Chrzcielnej

W dniu 2 paździerika 2016 r. przypada pierwsza niedziela miesiąca. W ramach przeżywanego jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski kontynuujemy nasze rozważania na ?Jubileuszowej Drodze Chrzcielnej?. Tematem pierwszej niedzieli miesiąca października jest: ?Służba – funkcja królewska„.

Przez chrzest święty jednoczymy się także z Chrystusem – Królem. Rozważając tajemnice chrztu pragniemy uświadomić sobie na nowo, że przez chrzest święty stajemy dziedzicami nieba i razem Chrystusem będziemy tam królować na wieki. Chcemy jednak spojrzeć także na ziemski wymiar królowania Chrystusa, który królował w cierniowej koronie na tronie krzyża i uświadomić sobie, że nasze królowanie z Chrystusem dzisiaj, tu i teraz, oznacza służenie Bogu i drugiemu człowiekowi, służenie Bogu w drugim człowieku.

MODLITWA JUBILEUSZOWA

Boże, nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski / dziękujemy za łaskę wiary,/ za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny,/ za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy./ Jezu Chryste, Synu Boży,/ Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas./
Pragniemy i prosimy,/ abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym./
Duchu Święty, źródło życia i miłości,/ wołamy o Twoje dary i charyzmaty,/ abyśmy mogli poznawać Prawdę, kochać Kościół,/ służyć braciom i siostrom miłością ofiarną / i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę./
Maryjo, nasza Matko i Królowo,/ święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,/ wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,/ abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego./
Boże w Trójcy Świętej Jedyny,/ bądź uwielbiony, w naszej historii,/ teraz i na wieki wieków. Amen

Zapraszamy do odwiedzania witryny: www.chrzest966.pl

 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA PAŹDZIERNIK 2016

Intencja ogólna:

Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.


Przypominamy, że materiały duszpasterskie na pierwsze niedziele miesiąca zawarte są w (*)?Jubileuszowej Drodze Chrzcielnej?, przygotowanej przez Komisję Duszpasterską Komisji Episkopatu Polski (dołączonej do świecy jubileuszowej). Dodatkowe materiały na październik przekazane zostały wraz z prasą.

Print Friendly, PDF & Email