Papież uznał heroiczność cnót kard. Stefana Wyszyńskiego

W dniu 18 grudnia 2017 r. Ojciec Święty Franciszek podczas spotkania z kard. Angelo Amato, prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, upoważnił Kongregację do ogłoszenia dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego [Kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego, Arcybiskupa Metropolity Gniezna i Warszawy, Prymasa Polski; urodzonego w Zezuli 3 sierpnia 1901 i zmarłego w Warszawie 28 maja 1981 (Biskupa Lubelskiego w latach 1946-48)]. Od tej chwili Prymasowi Tysiąclecia przysługuje oficjalnie tytuł Czcigodny Sługa Boży”.

Przedłożenie dekretu Ojcu Świętemu poprzedziła analiza w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych “Positio super virtutibus”, czyli dokumentacji o heroiczności cnót Prymasa Polski, przygotowanego pod kierunkiem postulatora procesu ks. prof. Zbigniewa Sucheckiego, a przekazanego Kongregacji przez kard. Kazimierza Nycza w listopadzie 2016 roku. W dniu 26 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Teologów – konsultorów pod kierunkiem promotora wiary, a podsumowaniem prac nad „Positio” stało się wyrażenie pozytywnej opinię o heroiczności cnót kard. Wyszyńskiego przez kardynałów i biskupów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych podczas sesji odbytej 12 grudnia 2017 r.

Diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego kard. Stefana Wyszyńskiego rozpoczął się 20 maja 1983 r., a zakończył 6 lutego 2001 r. Akta zebrane w toku procesu – w sumie 37 tomów – wraz z załącznikami (książkami, artykułami autorstwa kandydata na ołtarze) zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Do beatyfikacji niezbędne jest jeszcze uznanie cudu za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego. W dniu 28 maja 2013 r., podczas uroczystości w bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, zamknięto diecezjalny proces o domniemanym uzdrowieniu młodej osoby za przyczyną Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Obecnie trwa watykańska procedura badania domniemanego cudu. W jej ramach analizowana jest autentyczność cudu przez komisję lekarzy, a następnie kardynałów. Po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji sprawa zostanie przedłożona Ojcu Świętemu i wyznaczona ewentualna data beatyfikacji.

Print Friendly, PDF & Email