Oświadczenie Rady Młodych Archidiecezji Lubelskiej w obronie św. Jana Pawła II

Oświadczenie
Rady Młodych Archidiecezji Lubelskiej
w obronie Świętego Jana Pawła II

Rozpoczynając swój pontyfikat, Jan Paweł II zwrócił się do młodzieży: „Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją!”.

Z uwagi na pojawiające się w mediach próby podważenia autorytetu Świętego Jana Pawła II Rada Młodych Archidiecezji Lubelskiej pragnie wyrazić sprzeciw wobec ataku na osobę naszego Papieża. Jesteśmy świadomi, że atak na pasterza ma na celu rozproszenie owiec. Dlatego jako ludzie młodzi chcemy podkreślić, że Jan Paweł II jest dla nas nie tylko postacią historyczną, ale autorytetem, któremu ufamy. Jest dla nas osobą, która ukształtowała wiarę naszych dziadków, rodziców oraz miała wpływ na nasz rozwój duchowy.

Jesteśmy wdzięczni Świętemu Janowi Pawłowi II za pracę i spotkania z młodzieżą, a szczególnie za dzieło „Miłość i odpowiedzialność”, podkreślające godność ludzkiego ciała, świętość życia oraz piękno miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, za zapoczątkowanie Światowych Dni Młodzieży, za rozpowszechnianie cywilizacji miłości oraz za wezwanie: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. Także i w tym roku my, młodzi z Archidiecezji Lubelskiej, pojedziemy na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony, aby spotkać się z naszymi rówieśnikami i wskazać jak ważne jest dla nas dziedzictwo Jana Pawła II.

Świadectwem uznania autorytetu Papieża Polaka są tłumy ludzi młodych obecne podczas Jego pielgrzymek, a szczególnie czuwające przy Nim w ostatnich godzinach Jego życia. Wyrazem troski Papieża i Jego miłości do młodzieży są słowa, które wypowiedział tuż przed śmiercią: „Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dziękuję”. Również i dzisiaj my, jako ludzie młodzi, chcemy zaświadczyć, że uznajemy Świętego Jana Pawła II za nasz autorytet. Chcemy w naszym życiu realizować Jego duchowy testament.

Jako członkowie Rady Młodych Archidiecezji Lubelskiej zapewniamy, że w naszych wspólnotach nauczanie Świętego Jana Pawła II jest żywe. Jego słowa nas inspirują, a świadectwo życia zachęca do naśladowania.

Za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II polecamy Miłosierdziu Bożemu cały Kościół, wszystkich młodych oraz tych, którzy podważają dobre imię naszego Papieża.

            Święty Janie Pawle II – módl się za nami!

W imieniu Rady Młodych Archidiecezji Lubelskiej

Michał Wróbel
Przewodniczący


Rada Młodych powstała jesienią 2021 roku. Jest organem zrzeszającym przedstawicieli wspólnot młodzieżowych Archidiecezji Lubelskiej.


Print Friendly, PDF & Email