Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej w Lublinie

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie informuje, że w Lublinie (ul. 1 Maja 20) działa Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej, prowadzony przez Centrum Wolontariatu i kierowany przez ks. Mieczysława Puzewicza, delegata Metropolity Lubelskiego ds. pomocy wykluczonym.

Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać osoby, które opuściły areszt śledczy lub zakład karny, w okresie do 6 miesięcy po zwolnieniu.

Dostępne formy pomocy:

• pomoc doraźna (żywność, bilety komunikacji publicznej, odzież, art. chemiczne);
• wsparcie duchowe;
• wsparcie psychologiczne;
• pomoc prawna;
• pomoc w poszukiwaniu pracy;
• doradztwo w różnych sprawach, pomoc w pisaniu pism urzędowych;
• spotkania z osadzonymi w celu przygotowania do życia na wolności;
• dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych;
• pomoc mieszkaniowa – dostępna dla osób objętych wcześniej wsparciem w ramach innego projektu Stowarzyszenia.

Konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania pod numerem telefonu +48 515 447 779

e-mail: pomocpenitencjarnalublin@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email