Osoba ludzka – rzeczywistość czy użyteczna metafora? 19-20.09.2017

Instytut Teologii Dogmatycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na konferencję naukową „Osoba ludzka – rzeczywistość czy użyteczna metafora? Teologia w dyskursie z naukami”, która odbędzie się 19-20 września 2017 r. w ramach corocznego Zjazdu Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Miejscem konferencji będzie Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-114.

Jesteśmy bowiem świadkami tego, jak przez ostatnie dwa wieki tradycyjne pojęcia: osoba ludzka, dusza, oceniane w świetle osiągnięć naukowych, poddawane są ostrej krytyce jako nieprzydatne. Wielu naukowców zorientowanych redukcjonistycznie i materialistycznie twierdzi, iż procesy typowo ludzkie, przypisywane dotąd osobie czy duszy, można wyjaśnić procesami neurobiologicznymi oraz zdolnościami poznawczymi mózgu, ewentualnie umysłu […] Konferencja jest pomyślana zatem jako okazja do zaprezentowania najważniejszych i najciekawszych zagadnień związanych z tymi nowymi badaniami oraz ich ewentualnymi implikacjami dla teologii. Jednocześnie, spotkanie będzie stanowić impuls do dialogu między teologią a współczesnymi naukami, służący odkrywaniu prawdy o osobie ludzkiej.

Udział w Zjeździe oraz konferencji wezmą naukowcy z ośrodków uniwersyteckich w Polsce i za granicą. Tegoroczne spotkanie Towarzystwa wpisuje się w jubileuszowe obchody 100. rocznicy powstania KUL. W poszczególnych dniach Msze święte sprawować będą metropolita lubelski, abp Stanisław Budzik oraz bp Jacek Jezierski, biskup diecezjalny elbląski. Ważnym punktem spotkania będzie wręczenie Księgi Jubileuszowej o. prof. Jackowi Salijowi OP, które odbędzie się w Kaplicy Pałacowej Zamoyskich w Kozłówce.

źródło: www.kul.pl

Print Friendly, PDF & Email