Opublikowano oficjalny hymn Roku Miłosierdzia

11 kwietnia 2015 r. papież Franciszek bullą „Misericordiae vultus” ogłosił nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia. Obchody „Jubileuszu Miłosierdzia” trwać będą od uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia br. do Niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 2016 roku.

5 sierpnia 2015 r. opublikowany został na YouTube oficjalny hymn Roku Miłosierdzia. Rozpoczyna się on od łacińskich słów „Misericordes sicut Pater” czyli od hasła Roku: „Miłosierni jak Ojciec” zaczerpniętego z Ewangelii wg św. Łukasza (6,36).

Autorami hymnu są: Paul Inwood (muzyka) i jezuita o. Eugenio Costa (tekst). W prezentowanym nagraniu utwór wykonuje Papieski Chór Kaplicy Sykstyńskiej, pod dyrekcją ks. prałata Massimo Palombella. Nagrania dokonało Radio Watykańskie.

Wszelkie prawa autorskie do tego utworu autorzy przekazali Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

ORYGINALNY TEKST HYMNU

Misericordes sicut Pater! (x4)

1. Rendiamo grazie al Padre, perché ? buono
in aeternum misericordia eius
ha creato il mondo con sapienza
in aeternum misericordia eius
conduce il Suo popolo nella storia
in aeternum misericordia eius
perdona e accoglie i Suoi figli
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater! (x4)

2. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti
in aeternum misericordia eius
ci ha amati con un cuore di carne
in aeternum misericordia eius
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo
in aeternum misericordia eius
il cuore si apra a chi ha fame e sete
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater! (x4)

3. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni
in aeternum misericordia eius
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo
in aeternum misericordia eius
da Lui confortati, offriamo conforto
in aeternum misericordia eius
l?amore spera e tutto sopporta
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater! (x4)

4. Chiediamo la pace al Dio di ogni pace
in aeternum misericordia eius
la terra aspetta il vangelo del Regno
in aeternum misericordia eius
grazia e gioia a chi ama e perdona
in aeternum misericordia eius
saranno nuovi i cieli e la terra
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater! (x4)

POLSKIE TŁUMACZENIE HYMNU
[tłumaczenie nieoficjalne]

Misericordes sicut Pater! (x4)  [Miłosierni jak Ojciec – Łk 6,36]

1. Dzięki składajmy Ojcu, ponieważ jest dobry
in aeternum misericordia eius  [Jego łaska na wieki – por. Ps 136,6]
Stworzył świat z mądrością
in aeternum misericordia eius
Prowadzi swój lud przez historię
in aeternum misericordia eius
Przebacza i przyjmuje swoje dzieci [por. Łk 15]
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater! (x4)

2. Dzięki składajmy Synowi, Światłości Narodów
in aeternum misericordia eius
Który ukochał nas sercem z ciała [por. J 15,12]
in aeternum misericordia eius
Od Niego otrzymujemy, Jemu się powierzamy
in aeternum misericordia eius
Niech serce otwiera się na głodnych i spragnionych
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater! (x4)

3. Wypraszajmy od Ducha siedem świętych darów
in aeternum misericordia eius
Źródło wszelkiego dobra, Najsłodsze Pocieszenie
in aeternum misericordia eius
Przez Niego umocnieni, dajemy pokrzepienie
in aeternum misericordia eius
Miłość ma nadzieję i wszystko przetrzyma [por. 1 Kor 13,7]
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater! (x4)

4. Boga wszelkiego pokoju prosimy o pokój
in aeternum misericordia eius
Ziemia czeka na Ewangelię o Królestwie [por. Mt 24,14]
in aeternum misericordia eius
Łaska i radość temu, kto kocha i przebacza
in aeternum misericordia eius
Będzie niebo nowe i ziemia nowa [por. Ap 21,1]
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater! (x4)


źródło: Oficjalna strona Jubileuszu Miłosierdzia
nasza strona: Ogłoszenie Roku Miłosierdzia

Print Friendly, PDF & Email