Ogłoszenie Roku Miłosierdzia

W wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, podczas uroczystych nieszporów w Bazylice św. Piotra w Watykanie miała miejsce ceremonia promulgowania papieskiej bulli „Misericordiae vultus” ogłaszającej nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia. Papież Franciszek zapowiedział jego ogłoszenie 13 marca br. podczas nabożeństwa pokutnego w Bazylice św. Piotra.

Obchody ?Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia? papież zainauguruje w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia br., otwarciem ?Drzwi Miłosierdzia? w Bazylice Watykańskiej, a zakończy w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 2016 roku ich zamknięciem.

Hasłem ?Świętego Roku Miłosierdzia?, zwołanego z okazji 50. rocznicy zakończenia ostatniego Soboru, będą słowa ?Miłosierni jak Ojciec?.

W Homilii wygłoszonej podczas nieszporów Ojciec święty wskazał, że: „W wielu sercach pojawia się pytanie: dlaczego dziś Jubileusz Miłosierdzia? Po prostu dlatego, że Kościół, w tym czasie wielkich przemian epokowych jest wezwany do bardziej wyraźnego ukazywania znaków obecności i bliskości Boga. Nie jest to czas na rozrywkę, ale przeciwnie by trwać na czuwaniu i rozbudzić w nas umiejętność dostrzegania tego, co istotne. Jest to czas, aby na nowo odkryć poczucie misji, jaką Pan powierzył swemu Kościołowi w dzień Wielkanocy: być znakiem i narzędziem miłosierdzia Ojca (J 20, 21-23)”. Ma być to: „Rok, w którym możemy być dotknięci przez Pana Jezusa i przemienieni Jego miłosierdziem, abyśmy także i my stali się świadkami miłosierdzia„.

Homilia Ojca świętego Franciszka podczas nieszporów 11.04.2015

Rozpoczynając ceremonie przed drzwiami Bazyliki Watykańskiej papież Franciszek przekazał czterem kardynałom-archiprezbiterom rzymskich bazylik papieskich, które są centralnym miejscem obchodów Roku Świętego oraz kardynałom-prefektom trzech kongregacji watykańskich i pochodzącym z różnych stron świata biskupom kurialnym, jako przedstawicielom swych kontynentów i katolickich Kościołów wschodnich, egzemplarze bulli ?Misericordiae vultus?, ogłaszającej Rok Miłosierdzia. Następnie odczytane zostały zebranym wybrane fragmenty bulli.

Papieska bulla ogłaszająca Jubileusz Miłosierdzia – omówienie

„Misericordiae vultus” – Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, 11.04.2015 – tekst

Print Friendly, PDF & Email