ODRODZENIE DZIEDZICTWA: Klasztor pobernardyński wraz z kościołem pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie

ODRODZENIE DZIEDZICTWA: Klasztor pobernardyński w Lublinie wraz z kościołem pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie – unikalny produkt turystyki kulturowej w Polsce Wschodniej.

Celem działań jest stworzenie unikalnego na skalę kraju produktu turystyki kulturowej w Polsce Wschodniej, wpisującego się w działania na rzecz zachowania lokalnego niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Dzięki działaniom tereny mają szansę stać się początkiem tworzenia innowacyjnego sieciowego produktu turystycznego w oparciu o szlak historycznych budynków sakralnych w centrum Lublina, o dużej, często unikalnej wartości zabytkowej i historycznej. Pobernardyński zespół klasztorny wraz z kościołem pw. Nawrócenia św. Pawła zajmuje znaczące miejsce w historii rozwoju miasta, a w świetle ostatnich odkryć archeologicznych – nabywa znaczenia ważnego czynnika miastotwórczego dla tożsamości Lublina.

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej tematu

Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKHRM-uVvVk3URKZrUStm-sUHm9Oov1TQ88lA4VamC9a6JKQ/viewform

Print Friendly, PDF & Email