Obchody 100-lecia erygowania parafii pw. św. Wawrzyńca w Rogóźnie 5.06.2022

W niedzielę, 5 czerwca 2022 r., parafia pw. św. Wawrzyńca w Rogóźnie obchodzić będzie 100. rocznicę jej erygowania. Jubileuszowej Eucharystii o godz. 12.00 przewodniczył będzie Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik. Podczas Mszy św. młodzież przyjmie sakrament bierzmowania, a po zakończonej liturgii Ksiądz Arcybiskup poświęci tablicę pamiątkową oraz krzyż jubileuszowy.

Parafia rzymskokatolicka w Rogóźnie została erygowana 8 czerwca 1922 r. przez ks. bpa Leona Fulmana. Kościół parafialny został poświęcony 23 lipca 1922 r. Budowę obecnego murowanego kościoła rozpoczęto w 1983 roku, a jego poświęcenia dokonał 10 sierpnia 1990 roku ówczesny Biskup Lubelski Bolesław Pylak.

Uroczystość uświetni występ lubelskiego chóru Jubileum pod batutą Tomasza Orkiszewskiego. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości zaplanowany został także słodki poczęstunek na placu przy kościele.


Niedługo po odzyskaniu niepodległości – 21 maja 1919 roku – z inicjatywy przyszłych parafian zostało wystosowane pismo do Powiatowej Rady Narodowej w Lublinie oraz do Konsystorza Diecezji Lubelskiej, z prośbą o utworzenie na tutejszych terenach nowej parafii rzymskokatolickiej. 7 czerwca 1920 r. Ministerstwo ds. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydało orzeczenie, w którym zezwolono na przekazanie kaplicy należącej wcześniej do mnichów prawosławnych w Rogóźnie na potrzeby parafii rzymskokatolickiej. Natychmiast po otrzymaniu tej decyzji wybrano dozór parafialny, który zajął się adaptacją kaplicy na potrzeby nowej parafii.

Parafia rzymskokatolicka w Rogóźnie została erygowana 8 czerwca 1922 r. przez ks. bpa Leona Fulmana. Pierwszym administratorem i organizatorem parafii został mianowany Ks. Feliks Kasprowicz. Kościół parafialny został poświęcony 23 lipca 1922 r. Na dzień 23 grudnia 1922 r. parafia Rogóźno liczyła 2700 wiernych. Budowę obecnego murowanego kościoła po kierownictwem proboszcza ks. Jana Chudzika rozpoczęto w 1983 roku, a jego poświęcenia dokonał 10 sierpnia 1990 roku ówczesny Biskup Lubelski Bolesław Pylak.

więcej/foto: https://www.rogozno.diecezja.lublin.pl/parafia/historia-parafii

Print Friendly, PDF & Email