O. Hubert Czuma został honorowym obywatelem Lublina

W czwartek, 12 kwietnia 2016 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa ojcu Hubertowi Czumie SJ, duszpasterz studentów i młodzieży, duchowy opiekun ?Solidarności?. Ojciec Czuma pochodzi z Lublina, w ramach swego długoletniego posługiwania środowiskom akademickim w Polsce, pracował również w Lublinie będąc w lach 1963-1971 rektorem Kościoła Akademickiego i duszpasterzem akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Od młodości zaangażowany był w działania opozycyjne wobec systemu komunistycznego. Już jako uczeń w latach 1946-1948 był członkiem tajnej organizacji w liceum im. S. Staszica w Lublinie. Organizował ?nielegalnych? obozy na Podhalu i integrował młodzież akademicką w Polsce. Aranżował spotkania z opozycjonistami i ich wykłady. W 1966 skazany został przez kolegium ds. wykroczeń w Lublinie na karę grzywny za zorganizowanie nielegalnego zgromadzenia: procesji z katedry na KUL z obrazem Matki Bożej. Szczególnie w latach 1980-1989 był duszpasterzem i opiekunem ?Solidarności?, organizował Msze za Ojczyznę, spotkania dla działaczy opozycji. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mszy św. w intencji o. Huberta Czumy w Archikatedrze Lubelskiej przewodniczył bp Mieczysław Cisło.

GOŚĆ LUBELSKI: [Justyna Jarosińska, Był moralnym kompasem Solidarności]: O. Czuma dbał o sumienia nie tylko nauczając w murach kościoła, ale także wypoczywając z młodymi potrzebującymi dobrych wzorców… [czytaj dalej]  – [foto: Justyna Jarosińska – Gość Lubelski]

źródła:

? www.encyklopedia-solidarnosci.pl
? www.lublin.eu

Print Friendly, PDF & Email