Nowi Kapelani Jego Świątobliwości (Prałaci) w archidiecezji lubelskiej

W poniedziałek , 30 maja 2022 r., Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik przekazał nominacje papieskie dwom kapłanom archidiecezji lubelskiej, których Ojciec Święty Franciszek dołączył do grona swoich kapelanów. Godnością Kapelana Jego Świątobliwości – „Prałata” wyróżnieni zostali: ks. Ryszard Gołda, budowniczy kościoła Miłosierdzia Bożego w Puławach i ks. Eugeniusz Zarębiński, proboszcz parafii św. Stanisława w Lublinie oraz krajowy duszpasterz kolejarzy.

W spotkaniu uczestniczyli biskupi pomocniczy archidiecezji, pracownicy kurii i zaproszeni goście, z mocną reprezentacją służb kolejowych.

ks. prałat Ryszard Gołda i abp Stanisław Budzik

Ks. Ryszard Gołda urodził się w 1936 roku w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze lubelskiej w roku 1960. Pracował duszpastersko w parafiach w Kraśniku, Lublinie (św. Michała) i Bystrzycy. W 1980 r. został mianowany administratorem parafii Wniebowzięcia NMP w Puławach. Jednym z jego zadań było zorganizowanie nowej parafii w Puławach, będących wówczas silnie rozwijającym się miastem, przekształcającym się w ośrodek przemysłowy i naukowy.

Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Puławach została oficjalnie erygowana w 1985 roku. Ksiądz Gołda od 1982 r. organizował życie parafialne – największej obecnie w mieście – wspólnoty wiernych i wraz z parafianami zbudował nowoczesny kościół. Ksiądz Prałat pełnił urząd proboszcza do 2006 r. Obecnie jest na emeryturze i mieszka w parafii, której poświęcił większość swojego kapłańskiego życia. Ks. Ryszard Gołda sprawował także funkcję wicedziekana dekanatu łęczyńskiego i dziekana dekanatu puławskiego. W 1983 r. w uznaniu zasług duszpasterskich otrzymał tytuł kanonika honorowego Zamojskiej Kapituły Kolegiackiej, a w 1993 r. kanonika honorowego Lubelskiej Kapituły Archikatedralnej.

abp Stanisław Budzik i ks. prałat Eugeniusz Zarębiński

Ks. Eugeniusz Zarębiński urodził w 1956 r. w Kolonii Bohdan w gminie Dobrzyniewo. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1983. Pełnił funkcję wikariusza w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, a następnie w 1998 r. został mianowany proboszczem parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie. Zadanie to spełnia do dziś. Ks. Eugeniusz Zarębiński od pierwszych lat kapłaństwa poświęcił się robotnikom. Towarzyszył ludziom „Solidarności” w trudnych czasach stanu wojennego, a szczególnie kolejarzom, który gromadzili się przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie. Rok poświęceniach ks. Eugeniusz został mianowany diecezjalnym duszpasterzem kolejarzy, a w roku 1985 Konferencja Episkopatu Polski powierzyła mu organizację struktur tej opieki duszpasterskiej na poziomie krajowym.

Od 1983 r. rozpoczął organizowanie pielgrzymek kolejarzy do Częstochowy. Trzydziesta pielgrzymka liczyła około 10 000 kolejarzy i ich rodzin. Był inicjatorem i jednym z założycieli Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich (1995). Stowarzyszenie rozwinęło różnorodną działalność: religijną (pielgrzymki do świątyń narodowych i europejskich, spotkania modlitewne), edukacyjną i kulturalną (wydawanie pisma „Zwrotnica” i modlitewnika „Z Bogiem na szlaku”), a także charytatywną (święta dla dzieci), pomoc potrzebującym rodzinom. Ksiądz Zarębiński jest także jednym z organizatorów Międzynarodowych Kongresów Kolejarzy. Jednocześnie był wicedziekanem dekanatu lubelskiego-południowego. Jest osobą cenioną przez księży i świeckich. W 2000 został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Archikatedralnej Lubelskiej.

Print Friendly, PDF & Email