Nowenna w intencji Ojczyzny – Akcja 21:20

W sobotę, 16 marca 2024 r., rozpoczyna się nowenna „Akcja 21:20” w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego, zanoszona za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Nowenna zakończy się 24 marca br. przed przypadającym 25 marca Dniem Świętości Życia

Modlitwa nowennowa odmawiana będzie codziennie po Apelu Jasnogórskim, o godz. 21:20. Każdego dnia, z różnych miejsc Polski, modlitwa będzie transmitowana na żywo. Nowennę można odmówić po Mszach świętych w kościołach, a także indywidualnie.


W związku z rodzącą wiele pytań i niepokojów sytuacją społeczną w naszej Ojczyźnie, proszę wszystkich o wspólną modlitwę w ważnych dla naszego kraju intencjach.

Zapraszam do włączenia się w modlitwę nowennową „Akcja 21:20” w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego. Nowenna będzie mieć miejsce w dniach od 16 do 24 marca 2024 roku, czyli przed Dniem Świętości Życia, przypadającym dnia 25 marca.

W łączności z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze wznośmy nasze modlitwy do Boga, odmawiając Apel Jasnogórski,  po nim, o godz. 21:20 modlitwy nowennowe, także po każdej Mszy św. Jeśli nie będzie to możliwe, nowennę można odmówić indywidualnie w dowolnym momencie dnia.

Układ Nowenny jest bardzo prosty. Wystarczy odczytać intencję na dany dzień i odmówić „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” oraz modlitwę w intencji Ojczyzny, np. autorstwa ks. Piotra Skargi. Zachęcam gorąco, aby odmawiać modlitwę w kościołach, kaplicach, parafiach i wspólnotach duszpasterskich.

Pragniemy modlić się za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki – wielkich orędowników Polski.

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 4 marca 2024 roku


DZIEŃ PIERWSZY – 16 marca (sobota)
– O odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do umocnienia ducha nas i naszych rodaków;
modlitwę poprowadzi: abp Wacław Depo z Jasnej Góry

DZIEŃ DRUGI – 17 marca (niedziela)
– O pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną;
modlitwę poprowadzi: abp Stanisław Gądecki z Poznania

DZIEŃ TRZECI – 18 marca (poniedziałek)
– O zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski;
modlitwę poprowadzi: kard. Kazimierz Nycz z Warszawy, przy grobie św. Andrzeja Boboli

DZIEŃ CZWARTY – 19 marca (wtorek)
– O odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz o trwałość rodzin;
modlitwę poprowadzi: bp Wiesław Śmigiel z Torunia

DZIEŃ PIĄTY – 20 marca (środa)
– O siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania;
modlitwę poprowadzi: kard. Grzegorz Ryś z Łodzi

DZIEŃ SZÓSTY – 21 marca (czwartek)
– O światło Ducha Świętego dla Polaków, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny;
modlitwę poprowadzi: abp Wojciech Polak z Gniezna

DZIEŃ SIÓDMY – 22 marca (piątek)
– O prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych;
modlitwę poprowadzi: bp Rafał Markowski z Warszawy, przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

DZIEŃ ÓSMY – 23 marca (sobota)
– O szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej;
modlitwę poprowadzi: bp Marek Szkudło z Piekar Śląskich

DZIEŃ DZIEWIĄTY – 24 marca (niedziela)
– O pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych
modlitwę poprowadzi: bp Andrzej Czaja z Góry Św. Anny


W tych wszystkich intencjach modlimy się za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki – wielkich orędowników Polski, odmawiając:
Znak krzyża
Odczytanie intencji na dany dzień
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Dowolna modlitwa za Ojczyznę
(sugerowana modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi SJ):

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, módl się za nami.

Więcej informacji na: nowenna2120.pl

Print Friendly, PDF & Email