Nagroda „Pro Redemptione” 2020 w kategorii: ewangelizacja młodzieży

W listopadzie 2020 roku Kapituła Nagrody PRO REDEMPTIONE, ustanowionej przez Redakcję kwartalnika „Homo Dei” oraz Wydawnictwo Prowincji Warszawskiej Redemptorystów Homo Dei, wyłoniła pięciu laureatów siódmej edycji tego wyróżnienia. Wśród nich znalazł się kapłan archidiecezji lubelskiej ks. Attila Ádám Honti, organizator, dyrektor artystyczny i dyrygent Archidiecezjalnego chóru chłopięco-męskiego Pueri Cantores Lublinenses.

Ze względu na trudny czas pandemii zaplanowane wręczenie nagród nie mogło się odbyć. Swoją nagrodę, w kategorii: ewangelizacja młodzieży – „w uznaniu za tworzenie nowych form ewangelizacji młodzieży”, ks. Attila Honti odebrał w sobotę, 29 stycznia br.

Nagroda „Pro Redemptione” przyznawana jest od 2014 roku w następujących kategoriach: długotrwała współpraca redakcyjna z Wydawnictwem lub kwartalnikiem „Homo Dei”; propagowanie troski o formację kapłańską; dla młodych teologów i kapłanów, którzy działalnością pisarską przyczyniają się do rozwoju myśli teologicznej lub którzy tworzą i propagują formy ewangelizacji dla młodzieży służące jej duchowemu rozwojowi; za dorobek naukowy i świadectwo życia; dla kapłana pracującego za granicą Polski.

Laureatami 7. edycji (2020) nagrody PRO REDEMPTIONE zostali:

 • prof. Bogusław Jasiński
  kategoria: długoletnia współpraca z kwartalnikiem Homo Dei
 • bp Janusz Mastalski
  kategoria: troska o formację kapłańską
 • ks. Attila Ádám Honti
  kategoria: ewangelizacja młodzieży
 • Marek Raczkiewicz CSsR (Hiszpania)
  kategoria: kapłan pracujący za granicą
 • ks. prof. Waldemar Chrostowski
  kategoria: za dorobek naukowy i świadectwo życia

Ks. Attila Honti urodził się w Debreczynie na Węgrzech. Uczył się w Państwowej Szkole Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, gdzie uczęszczał do klasy fortepianu I stopnia, następnie do klasy organów II stopnia. Po ukończeniu szkoły średniej i uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, gdzie 2 czerwca 2012 roku przyjął święcenia kapłańskie i jest kapłanem Archidiecezji Lubelskiej.

Jest dyrygentem, organistą koncertmistrzem, kontratenorem (o skali i barwie sopranu), nie rezygnując z pracy kapłańskiej. Prowadzi rekolekcje. Równocześnie kształci się w KUL w klasie organów oraz dyrygentury, ale także broniąc doktorat z katechetyki szczegółowej. Jest sekretarzem Archidiecezjalnej Komisji do Spraw Muzyki Kościelnej (wydział chórów dziecięcych) i członkiem Polskiej Federacji Pueri Cantores. Odbył studia podyplomowe z zakresu retoryki funkcyjnej, emisji i rehabilitacji głosu, a także chórmistrzostwa i emisji głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

W 2015 roku stworzył chór PUERI CANTORES LUBLINENSES i pełni w nim funkcję dyrygenta oraz dyrektora artystycznego. To właśnie ten moment działalności podkreśliła Kapituła Nagrody, przychylając do wyróżnienia jego osoby.

więcej: https://homodei.pl/nagroda-pro-redemptione-2020-n-49.html

Print Friendly, PDF & Email