Mszą św. w archikatedrze rozpoczął się III Synod Archidiecezji Lubelskiej

W sobotę 25 września 2021 r. uroczystą Mszą św. w archikatedrze rozpoczął się III Synod Archidiecezji Lubelskiej. Wydarzenie to było jednocześnie dziękczynieniem za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Czackiej.

W Eucharystii wzięli udział członkowie synodu oraz przedstawiciele parafii – księża proboszczowie i reprezentanci parafialnych zespołów synodalnych, a także także przedstawiciele władz naszego miasta i województwa, kolegium rektorskie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz księża biskupi sąsiednich diecezji i duchowni bratnich kościołów.

Dwa dni temu upłynęła 216. rocznica utworzenia Diecezji Lubelskiej. Dokonał tego aktu papież Pius VII bullą „Quemadmodum Romanorum Pontificum” w dniu 23 września w 1805 roku. Lata rozbiorów i niewoli narodowej nie pozwalały na zwołanie synodu. Dopiero 10 lat po odzyskaniu niepodległości ówczesny biskup lubelski Marian Leon Fulman zwołał i przeprowadził pierwszy Synod Diecezji Lubelskiej. Uroczysta jego inauguracja miała miejsce dokładnie 93 lata temu – 25 września 1928 roku.

Przemawiając w tej katedrze przy otwarciu Synodu Biskup Fulman mówił: „Synod diecezjalny jest wielkim zdarzeniem w dziejach diecezji naszej. Ma on wywrzeć potężny wpływ na nas i wartość naszej pracy. Rozpoczyna się przeto od modlitw do Ducha Świętego. Ponieważ przedmiot rozważań naszych na Synodzie – ewangelizacja świata – jest drogi przyjaciołom Bożym, więc wzywamy na pomoc świętych.

Także i my, Drodzy Bracia i Siostry, wezwaliśmy na początku Ducha Świętego. Także i my na koniec w modlitwie synodalnej będziemy prosić o wsparcie naszych świętych patronów. Także i my chcemy ludziom dzisiaj nieść Ewangelię, radosną nowinę o tym, że Bóg w Jezusie Chrystusie jest szczęściem i zbawieniem człowieka [- abp Stanisław Budzik, Wstęp do Mszy Świętej].

Podczas Eucharystii wszyscy członkowie synodu złożyli wyznanie wiary, które jest wymagane przy obejmowaniu ważnych funkcji w Kościele.

Transmisja Mszy Świętej:

Kolejnym etapem prac Synodu będą sesje plenarne, podczas których odbędą się dyskusje nad projektami dokumentów przygotowanych przez poszczególne komisje, a także głosowania.

Pracom przygotowawczym Synodu towarzyszyła, pojęta z inicjatywy osób świeckich, sztafeta modlitewna. Synodalnym obradom i dyskusjom towarzyszyć ma nadto szczególna modlitwa płynąca ze wszystkich wspólnot parafialnych archidiecezji.

MODLITWA W INTENCJI SYNODU :

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty wzywasz nas nieustannie, abyśmy stawali się świadkami Ewangelii.
Na Twoje Słowo wyruszamy w drogę, podejmując dzieło III Synodu Archidiecezji Lubelskiej.
Spraw Panie, abyśmy się otworzyli na odnawiające działanie Ducha Świętego w naszych parafiach, rodzinach i wspólnotach.
Zawierzamy Ci wszystkich uczestników Synodu i cały Lud Boży archidiecezji lubelskiej.
Niech postanowienia i owoce Synodu uczynią nasz Kościół diecezjalny domem i szkołą komunii, abyśmy odkrywając Eucharystię jako źródło jedności i miłości stawali się autentyczną wspólnotą wiary, w której każdy znajduje swoje miejsce.
Maryjo, Matko Kościoła i Niewiasto Eucharystii, prowadź nas i wspieraj w synodalnej drodze, na której pragniemy spotkać Twojego Syna.

Święty Stanisławie Biskupie, módl się za nami
Święty Janie Kanty, módl się za nami
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

foto: ks. Marek Kuś
więcej: www.synodlublin.pl


W przeddzień uroczystości w Kurii Metropolitalnej w Lublinie odbył się briefing prasowy. Abp Stanisław Budzik, bp Adam Bab oraz ks. dr Adam Jaszcz opowiedzieli o idei synodu, przebiegu prac synodalnych w naszej archidiecezji oraz podejmowanej tematyce.

foto: kc

Print Friendly, PDF & Email