Odznaczenia „Lumen mundi” dla pełniących służbę w imieniu Chrystusa

Podczas diecezjalnych obchodów 29. Światowego Dnia Chorego, które miały miejsce w archikatedrze lubelskiej 11 lutego 2021 r., abp Stanisław Budzik przyznał archidiecezjalne odznaczenia „Lumen mundi” (Światłość świata) przedstawicielom środowiska medycznego, którzy „służąc ludziom cierpiącym, ratując ludzkie życie i zdrowie, pełnią służbę w imieniu Chrystusa”.

„Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” Mt 5,16

W uznaniu ewangelicznej postawy, trafnie ilustrującej słowa Ojca Świętego Franciszka, iż „wiara nie mieszka w mroku, jest ona światłem dla naszych ciemności” (Lumen fidei 4) Arcybiskup Metropolita Lubelski wyróżnił czworo lekarzy. Są to:

• Prof. Maria Majdan
• Dr Maria Jakubowska
• Dr Elżbieta Guślińska-Orzędała
• Prof. Mirosław Jabłoński

Przekazuję wyrazy głębokiej wdzięczności za ofiarność i zaangażowanie w służbie chorym, za głęboko chrześcijańską postawę zawodową charakteryzującą się wysokimi kompetencjami, wielką uczciwością oraz wrażliwością na człowieka cierpiącego. Z serca błogosławię na codzienny trud służenia ludziom i pomnażania dobra.

abp Stanisław Budzik

ZAPIS TRANSMISJI MSZY ŚW. 11.02.2021 – kliknij tutaj

Print Friendly, PDF & Email