Medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis”

W poniedziałek 13 listopada 2017 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczysta Gala z okazji 50-lecia Komisji Episkopatu ds. Misji połączona z wręczeniem medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” 15 osobom i instytucjom najbardziej zasłużonym dla misji.

W uroczystości wzięli udział między innymi: abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, kard. Kazimierz Nycz, bp Artur Miziński, członkowie Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, misjonarze i misjonarki oraz nominowani do medalu i przyjaciele misji.

Komisję Misyjną KEP powołano w 1967 r., realizując wskazania Soboru Watykańskiego II zawarte w „Dekrecie o misyjnej działalności Kościoła” (Ad gentes). Zadaniem Komisji jest integrowanie środowisk misyjnych w Polsce, wspieranie materialne i duchowe misjonarek i misjonarzy oraz koordynowanie animacji, formacji i współpracy misyjnej w Polsce.

Z Archidiecezji Lubelskiej zostały przedstawione do nominacji: p. Elżbieta Czarnota – katechetka ze SP nr 22 (parafia pw. św. Józefa w Lublinie), wieloletnia animatorka misyjna, opiekunka Ogniska Misyjnego oraz s. Urszula Kupczyk – Urszulanka Unii Rzymskiej, katechetka SP Sióstr Urszulanek, animatorka misyjna, opiekunka ogniska Misyjnego, s. Lucyna Teresa Kałuża – Obliczanka, wieloletnia misjonarka, animatorka misyjna oraz p. Artur Salamon – przedstawiciel Maitri Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata.

Medal „Benemerenti” przyznawany jest w czterech kategoriach: „za zasługi w dziele misyjnym”, „pomoc modlitewna i duchowa”, „pomoc materialna i finansowa misjom” oraz „informacja medialna”. Kategorie te są uwidocznione na medalu. Na jego rewersie znalazły się słowa zachęty „Podziel się Chrystusem”.

Foto: KEP – fotorelacja

Print Friendly, PDF & Email