Męczeństwo biskupa Władysława Gorala – wystawa w Warszawie

W dniach 25 października – 24 listopada 2019 r. w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej można oglądać wystawę „LUX IN TENEBRIS LUCET. Męczeństwo biskupa Władysława Gorala„, przygotowaną w 80. rocznicę aresztowania bł. Bp. Władysława Gorala, więźnia KL Sachsenhausen oraz w 20 rocznicę jego beatyfikacji w gronie 108 Męczenników lat II wojny światowej.

Bp Goral, to cichy męczennik sprawy Ojczyzny i Kościoła. Wielki jałmużnik, opiekun ubogich, profesor seminarium Duchownego w Lublinie, wspierający wraz z biskupem ordynariuszem Marianem Leonem Fulmanem rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gorący patriota współorganizator początków struktur konspiracji i oporu na terenie Lublina do chwili aresztowania w dniu 17.11.1939 r. Zaangażowany w wiele dzieł dobroczynnych, był od 1939 r. prezesem Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności, wspierał rozwój muzyki kościelnej, budował relacje przyjaźni i współpracy z lubelskimi Żydami, którzy bardzo cenili Jego osobę.

Jego postać, życie i samotne męczeństwo w zupełnej izolacji Zellenabau KL Sachsenhausen (4.12.1939 – wiosna 1945) wpisują się w jubileusz 100-lecia zmartwychwstania Ojczyzny.

  • Kurator wystawy: Barbara Oratowska
  • Organizatorzy: Fundacja „Cultura Memoriae”; Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
  • Współorganizatorzy: Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Lubelskiego
  • Patronat honorowy: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • Miejsce: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (Warszawa, ul Dziekania 1)

więcej: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej – www.maw.art.pl

Print Friendly, PDF & Email