Lectio divina – Niedziela Palmowa 2014 (Mt 27, 11-54)

Przepraszamy za lectio archiwalne z ubiegłego roku. Mamy nadzieję, że mimo iż w tym roku czytamy pasję wg Ewangelii św. Marka, to medytacja o „urzekającej śmierci” Jezusa na Krzyżu pomoże nam przygotować się do zbawczych wydarzeń Wielkiego Tygodnia i Paschy Pana!

W TV lectio divina rozważamy tekst Mt 27, 11-54  z Niedzieli Palmowej.

Medytację biblijną o „urzekającej śmierci ” Jezusa na Krzyżu prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email