Kurs dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.

Kolejna edycja kursu dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. w naszej archidiecezji rozpocznie się w sobotę 3 lutego 2018 r. (sobota) o godz. 9.30 w Domu Nadziei «Caritas» al. Unii Lubelskiej 15. Następne spotkania będą się odbywały w kolejne soboty (10 i 18 lutego) w godz. od 9.30 do 13.15.

Warunkiem udziału w kursie jest złożenie przez Księdza Proboszcza lub Przełożonego Zakonnego podania skierowanego do Księdza Arcybiskupa.

Podania należy składać do dnia 31 stycznia 2018 r. w kancelarii kurii. Opłata za kurs wynosi 100 zł od osoby (sala, wykłady, kawa, książeczka szafarza) pokrywa parafia. Niezbędnych informacji udziela odpowiedzialny za organizację kursu ks. Maciej Staszak, e-mail: m.staszak@diecezja.lublin.pl.

Obrzęd ustanowienia nadzwyczajnych szafarzy został zaplanowany na dzień 24 lutego 2018 roku (sobota).


• wzór podania

 

Print Friendly, PDF & Email