Kurs dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej 29.02.2020

Kolejna edycja kursu dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w naszej archidiecezji rozpocznie się w sobotę 29 lutego 2020 r. (sobota) o godz. 9.00 w Domu Nadziei «Caritas» al. Unii Lubelskiej 15. Następne spotkania będą się odbywały w kolejne soboty (7 i 14 marca) w godz. od 9.00 do 12.15.

Warunkiem udziału w kursie jest złożenie przez Księdza Proboszcza lub Przełożonego Zakonnego (w wypadku osób zakonnych) podania skierowanego do Księdza Arcybiskupa. Podania należy składać do 27 lutego br. w kancelarii kurii (można skan przesłać mailem).

Opłata za kurs wynosi 100 zł od osoby (sala, wykłady, kawa, książeczka szafarza) i pokrywa parafia. Niezbędnych informacji udziela odpowiedzialny za organizację kursu ks. Maciej Staszak m.staszak@diecezja.lublin.pl.

Print Friendly, PDF & Email