Kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej – 25.02.2023

Kolejna edycja kursu dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w naszej archidiecezji rozpocznie się w sobotę 25 lutego 2023 r. (sobota) o godz. 9.00 w Domu Nadziei «Caritas» al. Unii Lubelskiej 15. Następne spotkania będą się odbywały w kolejne soboty (4 i 11 marca) w godz. od 9.00 do 12.30.

Warunkiem udziału w kursie jest złożenie przez Księdza Proboszcza lub Przełożonego Zakonnego (w wypadku osób zakonnych) podania skierowanego do Księdza Arcybiskupa. Podania należy składać do 17 lutego w kancelarii kurii.

Opłata za kurs wynosi 150 zł od osoby (sala, wykłady, kawa, książeczka szafarza, obiad na zakończenie) – pokrywa parafia.

wzór podania: pdf i doc

Print Friendly, PDF & Email