Kurs dla kandydatów na ceremoniarzy parafialnych i animatorów LSO

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Lubelskiej organizuje kurs dla kandydatów na ceremoniarzy parafialnych i animatorów liturgicznej służby ołtarza. W spotkaniach mogą uczestniczyć lektorzy (ministranci) od III klasy gimnazjum wzwyż. Kursy będą odbywały się w 6 turnusach weekendowych. Oprócz kursów liturgicznych, chcemy także podjąć formację duchową kandydatów na ceremoniarzy.

Każdorazowy zjazd będzie rozpoczynał się w piątek kolacją o godz. 18.00, a kończył w niedzielę obiadem o godz. 14.00. Spotkania odbywać się będą w „Domu Spotkania” Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Dąbrowicy, gdzie uczestnicy zapewnione będą mieli pełne wyżywienie i nocleg.

W tym roku do organizacji kursu włączyło się nasze Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie wraz z ceremoniarzem archidiecezjalnym.

Zakończenie kursu i błogosławieństwo do pełnienia funkcji ceremoniarza przewidziane jest w ramach Archidiecezjalnej Pielgrzymki Liturgicznej Służby Liturgicznej do Wąwolnicy, w sobotę 17 czerwca 2017 r.

Zgłoszenia kandydatów można jeszcze przesyłać do 3.11.2016 r. na adres: lso.duszpasterstwo.lublin@gmail.com z dopiskiem ?CEREMONIARZE?

Daty turnusów i szczegóły są na stornie duszpasterstwa LSO: www.lso-diecezja-lublin.pl

Print Friendly, PDF & Email