Kultura Cyfrowa – działania Archidiecezji Lubelskiej oraz Stowarzyszenia Anthill

Seminarium Duchowne – przestrzeń nieznana – ANTHILL

Lublin. Seminarium Duchowne – przestrzeń nieznana to działanie Stowarzyszenia Anthill, które ma na celu upowszechnienie dziedzictwa kulturowego jakim dysponuje Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie. W ramach działania zrealizowano digitalizację zabytków (przy wykorzystaniu panoram sferycznych) znajdujących się wewnątrz Metropolitalnego Seminarium Duchownego wraz z mieszczącą się w nim kaplicą Grekokatolicką. Drugą częścią działań było wykonanie gigapanoramy (wirtualnego spaceru) po ww. obiektach.

Dzięki takim działaniom możemy rozpowszechnić zabytkowe, a niekoniecznie dostępne dla każdego odbiorcy zabytkowe wnętrza Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Cyfryzacja obiektów zwiększa również dostępność dla osób niepełnosprawnych, pozwalając za pomocą komputera, przenieść się w wirtualny świat zabytków – w tym wypadku – przejść po wnętrzach Seminarium – mówi Bartosz Niewiadomski, prezes Stowarzyszenia Anthill.

W ramach projektu wykonaliśmy digitalizację oraz gigapanoramy ikonostasu Jerzego Nowosielskiego – gdzie znajduje się również szczegółowy opis dzieła. Dodatkowo, zapraszamy na wirtualne zwiedzanie Seminarium – zarówno w środku jak i na zewnątrz oraz obejrzenia panoram lotniczych. Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania Seminarium Duchownego pod tym adresem:

https://koscioly.diecezja.lublin.pl/pl/o-projekcie/seminarium-duchowne-przestrzen-nieznana.html

Organizator: Anthill
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Partnerzy: Archidiecezja Lubelska, Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie
Media: TVP3 Lublin, Radio Lublin, Lubelski Gość Niedzielny, Niedziela, Radio Plus

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Digitalizacja najcenniejszych zbiorów należących do Archidiecezji Lubelskiej wraz z ich udostępnieniem w sieci – IV etap

Archidiecezja Lubelska realizuje już czwarty etap kwerendy „białych kart zabytków” wraz z ich odwzorowaniem cyfrowym oraz digitalizacją najcenniejszych zabytków ruchomych (obrazów, kielichów, ornatów, rzeźb, ikon itp.) należących do kościołów Archidiecezji Lubelskiej.

Weryfikacja aktualnego zasobu i stanu zabytków jest wręcz konieczny, aby stworzyć cyfrową bazę zabytków, którą udostępniamy w Internecie. Stworzenie bazy zdigitalizowanych zabytków umożliwi ich ponowne wykorzystanie, zarówno do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych jak również i naukowych. Dzięki powyższym działaniom, najbardziej zniszczone zabytki trafią do renowacji – mówi Ks. Jakub Olech z Archidiecezji Lubelskiej.

Poprzednie etapy powyższego zadania udowodniły, jak ważną rolę spełnia kwerenda i digitalizacja zabytków Archidiecezji Lubelskiej. W wyniku prac odkryto ponad 300 nieujętych w żadnym spisie zabytków min. porcelany huculskiej, ikon, kutych krzyży nagrobnych czy obrazów Nikifora.

W ramach zadania – w pierwszym roku zostanie zdigitalizowanych i udostępnionych 400 zabytków ( w 13-u kościołach), w drugim roku – 400 zabytków (w 13-u kościołach), a w trzecim – 441 (również w 13-u kościołach).

Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://diecezja.iteeprojekt.pl/digitalizacja-zabytkow.html, gdzie można oglądać efekty prac digitalizacyjnych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Print Friendly, PDF & Email