KUL: Podyplomowe studia w zakresie teologiczno-katechetycznym 2021/22

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu katechetów, którzy potrzebują uzupełnić kwalifikacje wymagane od nauczycieli religii Kościoła katolickiego, Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przygotował podyplomowe studia w zakresie teologiczno-katechetycznym. Rozpoczną się one wraz z nowym rokiem akademickim 2021/2022 i będą trwały dwa lata tj. cztery semestry.

Teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe umożliwiają nabycie podstawowej wiedzy z zakresu teologii katolickiej. W programie studiów znajdują się również zajęcia z psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki. Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła katolickiego zgodnie z wymaganiami zawartymi w Porozumieniu pomiędzy Konferencja Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do przyszłej pracy zawodowej w charakterze nauczyciela religii w przedszkolu, w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum oraz w szkołach branżowych I i II stopnia.

Teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe może podjąć osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku innym niż teologia lub ukończyła studia magisterskie z teologii lecz nie posiada przygotowania pedagogicznego do nauczania religii.

Kandydat przy zgłoszeniu powinien przedłożyć: podanie o przyjęcie na studia, dyplom ukończenia studiów, dokumenty potwierdzające dotychczasowe kwalifikacje nauczycielskie oraz informację o ewentualnym przygotowaniu pedagogicznym innym niż przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii. Ponadto osoby, które ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia powinny przedłożyć potwierdzenie zrealizowanych 180 punktów ECTS.

więcej:

http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/studia-teologiczno-katechetyczne-kul/
Print Friendly, PDF & Email