Kościół – państwo – społeczeństwo obywatelskie w służbie rodzin w Polsce

W trwającym Roku Rodziny „Amoris laetita” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i parafia pw. Świętej Rodziny w Lublinie zapraszają na sympozjum pt. „Kościół – państwo – społeczeństwo obywatelskie w służbie rodzin w Polsce„. Inspiracje nauczaniem Stefana kardynała Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II. Sympozjum odbędzie się 29 maja 2021 r. (sobota) o godz. 10.45 w auli KUL im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Udział możliwy będzie dzięki transmisji online.

PROGRAM

29 maja 2021 r. (sobota)

Transmisja online z auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

10.45-11.00 Otwarcie sympozjum

  • Przewodnicząca Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Teologii
  • Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka (Dziekan Wydziału Teologii)

11.00-12.15 Sesja I: „Kościół i nauki teologiczne w służbie rodziny”

Moderator: ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL

  1. Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (JM Rektor KUL): Badania naukowe i kształcenia w zakresie nauk o rodzinie – rys historyczny i nowe perspektywy
  2. Ks. dr Przemysław Drąg (Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin):Duszpasterstwo rodzin w Kościele w Polsce: stan i perspektywy
  3. Ks. dr Tadeusz Pajurek (Proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie): Parafia jako środowisko wspierania rodzin
  4. Dyskusja

Przerwa

12.45-14.00 Sesja II: „Działania państwa i społeczeństwa obywatelskiego na rzecz rodzin w Polsce”

Moderator: dr hab. Adam Zadroga

  1. Dr hab. Przemysł Czarnek, prof. KUL (Minister Edukacji i Nauki): Polityka rodzinna we współczesnej Polsce: wymiar aksjologiczny i praktyczny
  2. Mgr Katarzyna Fus (Dyrektor MOPR w Lublinie): Pomoc rodzinie w środowisku lokalnym: założenia i działania
  3. Mgr Bożena Pietras (reprezentantka Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”): Rola organizacji pozarządowych w procesie wspierania rodzin w Polsce
  4. Dyskusja

Zamknięcie sympozjum

Print Friendly, PDF & Email