Komunikat z 373. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

Komunikat z 373. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

W dniach 7 i 8 czerwca br. w Warszawie odbyło się 373. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W zebraniu wziął udział abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

1. Konferencja Episkopatu Polski wyraziła wdzięczność Nuncjuszowi Apostolskiemu abp. Celestino Migliore za jego posługę w Polsce. Podczas Mszy św. w Parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Warszawie Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki w imieniu biskupów podkreślił oddanie i rozwagę w wypełnianiu przez niego zadań nuncjusza w naszym kraju. Życzył również darów Ducha Świętego w dalszej służbie Stolicy Apostolskiej. Abp Celestino Migliore podziękował za czas spędzony w Polsce i życzliwość ze strony Polaków.

2. Już tylko tygodnie dzielą nas od Światowych Dni Młodzieży. Ufając, że okażą się one wielką łaską dla nas i całego świata, Biskupi jeszcze raz serdecznie zapraszają na spotkania z Ojcem Świętym w Krakowie, na Jasnej Górze i w Auschwitz-Birkenau. Pasterze Kościoła zwracają się do wiernych w naszej Ojczyźnie, aby okazali się wspólnotą zjednoczoną wokół Następcy Piotra, w modlitwie za Niego i w ufnym posłuszeństwie Jego nauczaniu. Zachęcają, by jak najlepiej przyjąć młodzież i gości z całego świata.

3. W Roku Miłosierdzia i 1050. rocznicy Chrztu Polski biskupi proszą o wzajemny szacunek w życiu społecznym i publicznym w naszym kraju. Mają nadzieję, że różnice poglądów doprowadzą do dialogu, który przyczyni się do wzajemnego zrozumienia.

4. Konferencja Episkopatu Polski zajęła się ponownie tragiczną sytuacją uchodźców, którzy z powodu konfliktów zbrojnych i prześladowań zostali zmuszeni do opuszczenia swoich rodzinnych domów i pozbawieni niezbędnych środków do godziwego życia. Kościół w Polsce będzie w dalszym ciągu udzielał wsparcia tym osobom. Wśród wielu form pomocy należy podkreślić działalność Caritas Polska, która troszczy się zarówno o osoby żyjące w rejonach objętych wojną, jak również wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi szukających schronienia w Polsce.

5. Biskupi jednomyślnie poparli obywatelski projekt ustawy zgłoszony przez NSZZ Solidarność w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Jest to – wzorem innych państw europejskich – głos sprzeciwu wobec nadużyć w kwestii wykorzystywania pracowników, a także próba podkreślenia świątecznego charakteru niedzieli. Biskupi wyrazili nadzieję, że społeczeństwo przyjmie tę inicjatywę – bez względu na światopogląd – jako wartość religijną, kulturową i rodzinną. Zaprosili również wiernych – szczególnie przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych – do włączenia się w dzieło zbierania podpisów popierających tę inicjatywę.

6. Ważnym zagadnieniem podjętym w czasie obrad był sposób wykorzystania w posłudze pastoralnej treści i zaleceń adhortacji apostolskiej Amoris laetitia Papieża Franciszka. Podkreślono, że duszpasterstwo rodzin powinno odbywać się przede wszystkim w parafii, która jest ?rodziną rodzin?. Podmiotem tego duszpasterstwa są duchowni, osoby konsekrowane i świeccy, a przede wszystkim same małżeństwa i rodziny, które oprócz przekazu wiedzy i doświadczenia są świadkami tego, w jaki sposób we współczesnym świecie przemieniać rodzinę w Kościół domowy. Związki niesakramentalne wymagają z kolei roztropnego towarzyszenia i wsparcia duszpasterskiego tak, by nikt nie poczuł się odrzucony, ale raczej zachęcony do otwarcia na Bożą Miłość. Konferencja Episkopatu Polski zwróciła także uwagę na konieczność wypracowania całościowego programu, który będzie scalał i kierunkował różne inicjatywy pastoralne związane z troską o małżeństwo i rodzinę.

7. Biskupi zachęcili do promowania i świadectwa trzeźwości. Przypomnieli, że abstynencja jest darem miłości, ponieważ wielu uzależnionym pomaga wyzwolić się z nałogu, a innych utwierdza w dobrych postanowieniach.

8. W związku z zakończeniem roku szkolnego i katechetycznego biskupi dziękują nauczycielom, katechetom, wychowawcom i wszystkim innym pracownikom oświaty za trud włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia. Zapraszają jednocześnie na Ogólnopolską Pielgrzymkę Nauczycieli na Jasną Górę 1 i 2 lipca br., aby zawierzyć Matce Bożej sprawy polskiej szkoły.

Biskupi błogosławią rodakom w kraju i poza jego granicami. Życzą owocnego przygotowania i przeżycia Światowych Dni Młodzieży i spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem w Polsce. Życzą również, by czas wakacji stał się okazją do wypoczynku i pogłębienia więzi rodzinnych.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Warszawa, 8 czerwca 2016 r.

 

źródło: www.episkopat.pl

Print Friendly, PDF & Email