Kilometry Caritas – Rekord Guinness’a dla podopiecznych Caritas

Już po raz piąty Caritas Archidiecezji Lubelskiej rozpoczyna akcję, która polega na próbie pobicia Rekordu Guinnessa na najdłuższy ciąg jednonominałowych monet – 1 zł. Jej głównym celem jest zebranie środków finansowych na pomoc potrzebującym.

Liczy się każda złotówka!

W akcję włączyły się Caritas Diecezji Bydgoskiej, Zamojsko-Lubaczowskiej, Archidiecezji Poznańskiej i koordynującej całą akcję Archidiecezji Lubelskiej. Każda z nich zbiera na konkretną pomoc potrzebującym:

Caritas Diecezji Bydgoskiej pozyskane w kampanii środki przeznaczy – na wsparcie projektu Hospicjum Olszewka i dzieła pomocowe dla osób chorych, niepełnosprawnych i bezdomnych.

Caritas Zamojsko-Lubaczowska – na pomoc dzieciom w leczeniu nie refundowanym przez NFZ, pomoc dla osób chorych i niepełnosprawnych.

Caritas Archidiecezji Poznańskiej – na wakacje dla dzieci z rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

Caritas Archidiecezji Lubelskiej – na pomoc potrzebującym dzieciom poprzez finansowanie dożywiania – ciepłych i pełnowartościowych posiłków, wyprawek szkolnych, stypendiów socjalnych, wypoczynku letniego i zimowego, operacji i rehabilitacji.

W ubiegłym roku na pomoc Caritas Archidiecezji Lubelskiej zebrało ponad ćwierć miliona złotych i udało się ułożyć 6,5 km ciąg monet.

Dla Caritas Archidiecezji Lubelskiej jest to piąta próba pobicia Rekordu Guinnessa na najdłuższy ciąg jednonominałowych monet. W poprzednich edycjach lubelska Caritas łącznie ułożyła ponad 10 km złotówek. To właśnie w Lublinie kampania ma swój początek.

Więcej o akcji na stronie: www.kilometry.caritas.pl

Print Friendly, PDF & Email