Karol Wojtyła. TRZY POEMATY – Gaudium w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II

W 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM przygotowało publikację: Karol Wojtyła TRZY POEMATY. W jej skład wchodzą następujące utwory: Stanisław, Myśląc Ojczyzna, Wigilia Wielkanocna 1966, które zostały zilustrowane grafikami artystów lubelskich: Marka Piątkowskiego, Zofii Koper-Szulc, Barbary Bałdygi i Stanisława Bałdygi.

Wydawnictwo „Trzy poematy” zostało przygotowane z racji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Jubileuszowe wydanie swoim charakterem nawiązuje do eleganckiej albumowej formy zarówno poprzez wyszukany format, skład, jak i płócienną oprawę. W swoim zamyśle jest nawiązaniem do wydania Trzech poematów w 1983 r. z racji drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.

gaudium.pl

Pozycję literacką otwiera słowo abp. Stanisława Budzika, w którym znajdujemy zarys genezy powstania poematów oraz podziw dla sztuki słowa Papieża Polaka. Natomiast posłowie autorstwa ks. Marka Szymańskiego – dyrektora wydawnictwa – odkrywa drogę powstania publikacji, która jest także w swoim zamyśle nawiązaniem do wydania Trzech poematów w 1983 r. z racji drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.

więcej: www.gaudium.pl – księgarnia

Print Friendly, PDF & Email