Kampania Wolni-Niewolni na rzecz ofiar handlu ludźmi w Afryce

Od stycznia do 30 czerwca 2019 r. trwa – organizowana przez Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie (PKWP) – „Kampania Wolni-Niewolni”, której celem jest zebranie pieniędzy potrzebnych do uratowania i rehabilitacji dzieci i osób dorosłych – ofiar handlu ludźmi w Afryce.

Bez intensywnej pomocy ofiary zazwyczaj po raz kolejny stają się niewolnikami (sprzedanymi przez inne grupy przestępcze), więc zebrane fundusze pomogą w przywróceniu im wolności oraz szansy na godne życie.

Zebrane fundusze będą przekazane dla organizacji HAART Kenya i pozwolą powrócić ofiarom handlu ludźmi do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Środki finansowe zostaną wykorzystane przede wszystkim na opiekę medyczną, pomoc prawną oraz psychologiczną oraz zapewnią edukację dla dzieci, oraz szkolenia zawodowe dla dorosłych ofiar tego procederu.

Kampanię wspiera między innymi papież Franciszek oraz Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek, a także Arcybiskup Stanisław Budzik.

więcej:

Print Friendly, PDF & Email