Jubileusz 90 urodzin i 65 rocznicy święceń kapłańskich o. prof. Hugolina Langkammera

W 2020 roku przypadają 90. urodziny i 65. rocznica święceń kapłańskich o. prof. Hugolina Langkammera OFM, długoletniego wykładowcy Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, profesora KUL, dziekana Wydziału Teologii KUL.

Ojciec Profesor jest członkiem Zgromadzenia Braci Mniejszych, kapłanem, profesorem, biblistą i teologiem, założycielem i pierwszym dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieloletnim prodziekanem i dziekanem Wydziału Teologicznego tegoż Uniwersytetu, wykładowcą, trzykrotnie przewodniczącym Ogólnopolskiej Sekcji Biblistów Polskich, autorem ponad stu publikacji książkowych oraz kilkaset artykułów naukowych, promotorem ponad sześćdziesięciu rozpraw doktorskich, członkiem najważniejszych towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, kawalerem Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Z tej okazji nowy numer „The Biblical Annals” [4/2020] dedykowany jest jako Festschrift o. prof. Hugolinowi Langkammerowi.

„The Biblical Annals” jest czasopismem naukowym redagowanym od 1963 roku przez Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologii KUL. Zawiera opracowania o charakterze egzegetycznym, filologicznym, historycznym oraz z dziedziny hermeneutyki biblijnej. Jego celem jest prezentowanie badań polskich biblistów podejmujących problemy i metodologie obecne we współczesnych studiach biblijnych. Artykuły oraz recenzje drukowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim. Zachęcamy do lektury nowego numeru Biblical Annals, który ukazał się właśnie w formie elektronicznej.

Biblical Annals (pdf)

Print Friendly, PDF & Email