III Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi” – Lublin 16-17.10.2019

W dniach 16-17 października 2019 r. będzie miała miejsce lubelska sesja III Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi” pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”.

Pierwsza sesja kongresowa odbyła się na Jasnej Górze w lutym br., druga – w maju w czeskim Velehradzie. Przypomniały one rolę świętych Cyryla i Metodego – Apostołów Słowian i współpatronów Europy – w dziele ewangelizacji Europy. Kolejne sesje kongresowe zaplanowano w Nitrze (Słowacja), Lublinie i Warszawie i podejmą refleksje m.in. nad Kartą Praw Rodziny.

Sesja lubelska zatytułowana została: „Kościół i państwo w służbie rodziny” i odbywać się będzie pod honorowym patronatem Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka. Pierwszy dzień będzie miał miejsce na KUL, natomiast drugi w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

16 października 2019 r.:
• CTW-114 KUL, Al. Racławickie 14

17 października 2019 r.:
• Sala Wykładowa Collegium Anatomicum UM, ul. Jaczewskiego 4

Organizatorzy:

  • Fundacja „Myśląc Ojczyzna”
  • Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • Wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

więcej o Kongresie: www.myslacojczyzna.pl

Print Friendly, PDF & Email